Araştırma Alanları

  • Haberleşme Mühendisliği

  • Sinyal İşleme

  • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

  • Veri Yönlendirme

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • İstatistik

  • Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler