Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Drama Activities on the Life Skills of Five-Year-Old Children

International Education Studies, cilt.12, ss.46-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Pattern-based Mathematics Education Program on 61-72-Month-old Children’s Reasoning Skills

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.11, ss.13-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Difficulties of Early Childhood Education Teachers' in Mathematics Activities

Acta Didactica Napocensia, cilt.12, ss.89-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Drama Activities on Five-Year-Old Children’s Social Skills

Educational Research and Reviews, cilt.14, ss.434-442, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Drama Etkinliklerinin Beş Yaş Çocukların Sosyal Becerisine Etkisi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 25 - 27 Ekim 2018

Drama Etkinliklerin Beş Yaş Çocukların Yaşam Becerisine Etkisi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dil Becerileri Üzerine Bir Araştırma: “Hayalimdeki Hikâyeler”.

5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi (UAOÖK-2017), Gazi Üniversitesi, 18 - 21 Ekim 2017, ss.12

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Etkinliklerini Uygulama Sürecine İlişkin Zorluklar

5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi (UAOÖK-2017), Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.72

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dünyada Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Yaklaşımları Hakkındaki Görüşleri

IV. International Eurasian Eeducaitonal Research Congress, EJER 2017, Denizli, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2017

Gaining Pattern Skills in Early Childhood Mathematical Development

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 19 - 22 Mayıs 2016

Çember, Daire ve Halka Kavramlarına Yönelik Bİlişsel Yapıların İncelenmesi

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 23 - 26 Nisan 2015

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilgisayar ve İnterneti Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

1. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim ve Araştırmaları Uygulamaları Kongresi, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının bölünebilirlik ve asal çarpanlara ayırma konularındaki performansları

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES ANDNEW TRENDS IN EDUCATION, Konya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013

Prospective Pre School Teacher s Opions About Realistic Mathematics Education

BSRLM Day Conference, Edinburgh, İskoçya, 16 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocukluk Matematik Eğitiminde Ailenin ve Öğretmenin Rolü.

Erken Çocukluk Matematik Eğitimi, Gonca Uludağ, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.219-244, 2019

Erken Çocuklukta Fiziksel ve Eğitsel Ortamlar

Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları, Aysun Gürol, Editör, Efe Akademi, İstanbul, ss.39-78, 2018

Sanayi Toplumu ve Eğitimi

Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik,Mehmet Nur Tuğluk, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.297-325, 2018

A Study on the Language Skills of Pre-School Children: Story in Dreams

Educational Sciences Research in Globalizing World, ırina koleva,Handan Aude Başal,Mümin Tufan,Emin Atasoy, Editör, Kliment Ohridsky Üniversity Press, Sofija, ss.513-528, 2018

A Program Suggestion on Leadership in Early Childhood ”Descrier Child Descried Leadership Education Program”

Educational Research and Practice, Irına Koleva Gökhan Duman, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, 2017