Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2004 - 2007 Post Graduate

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2000 - 2004 Under Graduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Sızıntı Sularının Geri Kazanım Amacıyla Biplar Membranlı Elektrodiyaliz Prosesiyle (BMED) Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Çevre Mühendisliği

 • 2007 Post Graduate

  Sızıntı Sularının Elektrokoagülasyon Prosesiyle Arıtılması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Çevre Mühendisliği

Foreign Languages

 • A2 Elementary Spanish

 • C1 Advanced English