Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Seawater Deionization Using the Minimization Technique with Electrodialysis Processes (CED-BMED)

Desalination And Water Treatment, cilt.177, ss.40-47, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Electrocoagulation Process for Metal Plating Wastewater: Kinetic Modellingand Energy Consumption

Frontiers of Environmental Science & Engineering, cilt.13, sa.5, ss.73-81, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Electrocoagulation Process Application in Bilge Water Treatment Using Response Surface Methodology

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, cilt.9, ss.2316-2326, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Evaluation of treatment and recovery of leachate by bipolar membrane electrodialysis process

CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING-PROCESS INTENSIFICATION, cilt.75, ss.67-74, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Treatment of leachate by electrocoagulation using aluminum and iron electrodes

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.154, ss.381-389, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Treatment of domestic wastewater by electrocoagulation in a cell with Fe-Fe electrodes

ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.25, sa.2, ss.153-161, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Chemical and Electrochemical Treatment Processes for Wool Yarn Dyeing Effluents

Sigma Journal of Engineering and Natural Science, cilt.38, sa.2, ss.623-636, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Elektrodiyaliz proseslerinden (KED/BMED) kaynaklanan konsantre akımın minimizasyonu ve yönetimi

Pamukkale Univeristy Journal of Engineering Sciencess, cilt.24, sa.3, ss.500-505, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Çevre Laboratuvarlarından Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Sakarya University Journal Of Science, cilt.22, sa.2, ss.322-332, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Elektrodiyaliz proseslerinden kaynaklanan konsantre akımın minimizasyonu ve yeniden kullanılabilirliğinin incelenmesi: Tekstil atıksuyu örneği

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.5, ss.943-950, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Implementation of Fuzzy Logic Model on Textile Wastewater Treatment by Electrocoagulation Process

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE), İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, ss.550-557

Optimization of electro-oxidation process for the treatment of reactive blue 221 using response surface methodology

5th International Conference on Engineering and Natural Science, Praha, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2019, ss.664-669

Optimization of Electrochemical Processes for the Treatment of Raw Woollen Yarn Dye Wastewater

International Conference on Application in Chemistry and Chemical Engineering, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Ekim 2018

Technical and Economical Comparison of Deionization Processes

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 05 Temmuz 2018, ss.689-694

Determination of the Parameters Affecting the Efficiency of the Capacitive Deionization Process

2nd International Symposium on Environment and Morality, Adıyaman, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.1

Yeni bir Deiyonizasyon Prosesi: Kapasitif Deiyonizasyon

Uluslararası Katılımlı Çevre ve Ahlak Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 Ekim 2013, ss.583-591

Fouling of Ion Exchange Membranes in Electrodialysis Process for Recovery of Leachate Compounds

EURASIA WASTE MANAGEMENT SYMPOSIUM/ISTANBUL-2011, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2011

Membran Prosesler İçerisinde Elektrodiyaliz Prosesi, Mekanizması ve Uygulama Alanları

, International Sustainable Water and wastewater Management Symposium, Konya, Türkiye, 26 Ekim 2010, ss.853-860

Electrodialysis in Membrane Processes Mechanism and Applications

Uluslarası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, 26 - 28 Ekim 2010

Treatment of COD, TOC and Color by Electrocoagulation Process from Textile Wastewaters

International Sustainable Water and wastewater Management Symposium, Konya, Türkiye, 27 Ekim 2010, ss.669-677

Investigation on treatment of leachate by nanofiltration

IWA Regional Conference And Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse, İstanbul, Türkiye, 18 Ekim 2010, ss.692

Kıyılarda Vahşi Depolamanın Denize ve Sağlığa Olumsuz Etkileri: Karadeniz Örneği

Türkiye Kıyıları 2010 Kongresi, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan 2010, ss.1-10

Optimization of organic pollutants removal by electrocoagulation with iron electrodes

1. International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2009, ss.116-120

Optimization of COD NH3 N and Color Removal by Electrooxidation Processes from Middle Aged Landfill Leachate

1st International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, 2009, İstanbul, 01 Eylül 2009

A research on usıng ph, conductıvıty and temperature at electrocoagulatıon Process control

Middle East Waste, Recycling And Environmental Management Congress, Dead Sea, Ürdün, 17 Şubat 2008, ss.19

Optimization of color and removal from leachate by electro coagulation treatment

Middle East Recycling, Waste & Environmental Management Exhibition & Congress, 7 - 09 Şubat 2008

Treatment of Leachate by Electrocoagulation and Electrooxidation Processes

Third International Conference on Environmental Science and Technology, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 Ağustos 2007, ss.198-204

Kitap & Kitap Bölümleri

GELECEĞİN DÜNYASINDA MEMBRAN PROSESLER VESU/ATIKSU ARITIMINDA KULLANIMI

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 DOĞA BİLİMLERİ VE ZİRAAT / I, Yasin Bedrettin Karan, Seda Bice Ataklı, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.37-55, 2020