General Information

Institutional Information: Faculty Of Arts & Science, Department Of Western Languages ​​And Literature, Translation And Interpreting (French)
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

6

Project

2

Biography

Fulya Marmara

1986 yılında Antalya’da doğdu. 2001-2004 yılları arasında, o zamanki adıyla Antalya Belediye Tiyatrosu’nda drama eğitimi aldı. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda gerçekleştirdi. Aynı anabilim dalında yüksek lisansına devam ederken Yıldız Teknik Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017-2018 yılları arasında Fransa’da bulunan EHESS’de tez araştırmalarına devam etti. 2020 yılında Antroposen Çağı’nda Çevirinin Rolü: Antitürcü Yaklaşım ve Müdahil Çeviri başlıklı doktora tezini savunarak Yıldız Teknik Üniversitesi, Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı’ndan mezun oldu. İnsan olmayan hayvanlar konusunda üretilen cehalet ve buna karşı çevirinin muhtemel rolleri üzerine araştırmalarına devam etmektedir

Contact

Email
fmarmara@yildiz.edu.tr
Other Email
fulyamarmara@windowslive.com
Web Page
https://avesis.yildiz.edu.tr/fmarmara
Office Phone
+90 212 343 4396
Office
B-1019
Address
YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı, Taş Kışla Davutpaşa