Contact

Address Information

  • B-1019

  • YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı, Taş Kışla Davutpaşa

Email Information

Phone Information

International Researcher IDs