Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • İletken Polimerler

  • Nanokompozitler

  • Polimer Karakterizasyonu

  • Polimerik Malzemeler

  • Termodinamik

  • Yüzey Kimyası

  • Temel Bilimler