Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1998 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1992 - 2000Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1986 - 1992Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

Yönetilen Tezler

 • Poli(p-klorostiren) jelinin eldesi ve değişik çözeltilerde davranışın incelenmesi, KARAMAN F. , O.Çelik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Polikaprolakton ve polikaprolakton/poli (p-klorostiren) karışımının ters gaz kromatografisi ile incelenmesi, KARAMAN F. , A.TÜRE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Investigation of magnetic field effect on thermoelectric properties of polythiophen, poly(styrene sulfonic acid) and their nanocomposits., KARAMAN F. , K.HÜNER(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Poli(3,4-etilen dioksitiyofen)’in elektrik iletkenliği üzerine demiroksit nanopartikül ve manyetik alan ektisinin incelenmesi, KARAMAN F. , YAZICI Ö. (Eş Danışman) , V.Uğraşkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • N-Nitrozamin ve Poliaromatik Hidrokarbon İçermeyen Poli(stiren-ko-butadien) Kauçuğu Üretiminin Geliştirilmesi, KARAMAN F. , A.Ezdeşir(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Poli ( sülfonik difenil anilin )'in ve poli ( etilen glikol ) ile diblok kopolimeerinin yüzey özelliklerinin incelenmesi ve diblok kopolimerin organik/inorganikhibrit partiküllerinin hazırlanması, KARAMAN F. , Ö.Yazıcı(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Bisfenol A'nın tereftalik ve izoftalik asit kopoliesteri ile poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksit)'in ve karışımlarının çeşitli yöntemlerle incelenmesi, KARAMAN F. , D.Şakar(Öğrenci), Doktora, 2016
 • POLİ (SÜLFONİK DİFENİL ANİLİN)’E TUZ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, KARAMAN F. , D.İrem(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Polistirenin değişik çözücülerdeki termodinamik etkileşimlerinin incelenmesi, KARAMAN F. , B.Ordu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • ''Yüksek Darbe Dirençli Polistiren ve Kristal Polistiren Karışımlarının İncelenmesi', KARAMAN F. , İ.Taşkıran(Öğrenci), Doktora, 1998
 • ''Poli(fenil sülfon)'un Termodinamik Etkileşimlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi'', KARAMAN F. , İ.Bilgin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1996
 • ''Poli(dimetil siloksan), Poly(metil metakrilat), Polikarbonatın Çeşitli Çözücülerle ve Poli(metil metakrilat)'ın Polikarbonat ile Etkileşimlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi', KARAMAN F. , Ö.Cankurtaran(Öğrenci), Doktora, 1996
 • Polistirenin Alifatik Esterlerle EtkileşimininTers Gaz Kromatografi ile İncelenmesi, KARAMAN F. , M.Davoodian(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994
 • ''Poli(p-klorostiren)'in Endotermik ve Ekzotermik Çözücülerle Etkileşiminin Ters Gaz Kromatografı Metodu ile İncelenmesi, KARAMAN F. , Ö.Cankurtaran(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1990