Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1998 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1992 - 2000Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1986 - 1992Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Verdiği Dersler

 • DoktoraDoktora Tezi

 • LisansBitirme Çalışması

 • DoktoraFizikokimyada Özel Konular

 • LisansGenel Kimya

 • LisansFizikokimya Lab 1

 • Yüksek Lisansİleri Fizikokimya 1

 • DoktoraUzmanlık Alan Dersi

 • LisansFizikokimya Lab.2

Yönetilen Tezler

 • Preparation of thermoelectric hybrid material composed of some conductive polymer-inorganic nanoparticales

  Karaman F. (Danışman)

  N.Subhi(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor

 • Organik maddelerle katkılandırılarak iletken polimerlerin termoelektrik özelliklerinin arttırılması

  Karaman F. (Danışman)

  V.UĞRAŞKAN(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor

 • Poli(p-klorostiren) jelinin eldesi ve değişik çözeltilerde davranışın incelenmesi

  KARAMAN F.

  O.Çelik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Polikaprolakton ve polikaprolakton/poli (p-klorostiren) karışımının ters gaz kromatografisi ile incelenmesi

  KARAMAN F.

  A.TÜRE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Investigation of magnetic field effect on thermoelectric properties of polythiophen, poly(styrene sulfonic acid) and their nanocomposits.

  KARAMAN F.

  K.HÜNER(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Poli(3,4-etilen dioksitiyofen)’in elektrik iletkenliği üzerine demiroksit nanopartikül ve manyetik alan ektisinin incelenmesi

  YAZICI Ö. (Eş Danışman) , KARAMAN F.

  V.Uğraşkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • N-Nitrozamin ve Poliaromatik Hidrokarbon İçermeyen Poli(stiren-ko-butadien) Kauçuğu Üretiminin Geliştirilmesi

  KARAMAN F.

  A.Ezdeşir(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Poli ( sülfonik difenil anilin )'in ve poli ( etilen glikol ) ile diblok kopolimeerinin yüzey özelliklerinin incelenmesi ve diblok kopolimerin organik/inorganikhibrit partiküllerinin hazırlanması

  KARAMAN F.

  Ö.Yazıcı(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Bisfenol A'nın tereftalik ve izoftalik asit kopoliesteri ile poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksit)'in ve karışımlarının çeşitli yöntemlerle incelenmesi

  KARAMAN F.

  D.Şakar(Öğrenci), Doktora, 2016

 • POLİ (SÜLFONİK DİFENİL ANİLİN)’E TUZ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  KARAMAN F.

  D.İrem(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Polistirenin değişik çözücülerdeki termodinamik etkileşimlerinin incelenmesi

  KARAMAN F.

  B.Ordu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999

 • ''Yüksek Darbe Dirençli Polistiren ve Kristal Polistiren Karışımlarının İncelenmesi'

  KARAMAN F.

  İ.Taşkıran(Öğrenci), Doktora, 1998

 • ''Poli(fenil sülfon)'un Termodinamik Etkileşimlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi''

  KARAMAN F.

  İ.Bilgin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1996

 • ''Poli(dimetil siloksan), Poly(metil metakrilat), Polikarbonatın Çeşitli Çözücülerle ve Poli(metil metakrilat)'ın Polikarbonat ile Etkileşimlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi'

  KARAMAN F.

  Ö.Cankurtaran(Öğrenci), Doktora, 1996

 • Polistirenin Alifatik Esterlerle EtkileşimininTers Gaz Kromatografi ile İncelenmesi

  KARAMAN F.

  M.Davoodian(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994

 • ''Poli(p-klorostiren)'in Endotermik ve Ekzotermik Çözücülerle Etkileşiminin Ters Gaz Kromatografı Metodu ile İncelenmesi

  KARAMAN F.

  Ö.Cankurtaran(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1990