Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2017 - Devam Ediyor Bazı İletken Polimerİnorganik Nanopartikül Kompozitlerinden Termoelektrik Malzemeler Hazırlanması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KARAMAN F. (Yürütücü) , Ahmed N. S.

 • 2016 - 2019Politiyofen, Poli (sulfonik asit difenil anilin) ve Nanokompozitlerinin Termoelektrik Özelliklerine Manyetik Alanın Etkisinin Araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KARAMAN F. (Yürütücü) , HÜNER K.

 • 2017 - 2018Manyetik alan altında politiyofen/poli(3,4-etilen dioksi tiyofen) nanokompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu

  TÜBİTAK Projesi

  Karaman F. (Yürütücü)

 • 2015 - 2018Politiyofen/poly(3,4-etilen dioksi tiyofen) nanokompozitlerin termoelektrik özelliklerine manyetik alanın etkisinin araştırılması

 • 2011 - 2014Poli(sülfonik difenil anilin) e Tuz Etkisinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KARAMAN F. (Yürütücü)

 • 2008 - 2011Yarıiletken, amfifilik ve kendiliğinden düzenlenebilen diblok kopolimer yardımıyla hazırlanan organik/inorganik hibrit nanopartiküllerin incelenmesi

 • 2010 - 2010Manyetik demiroksit nanoparçacıklarının yüzey özellikleri ile manyetit -polimer kompozitlerinin termodinamik etkileşimlerinin ters gaz kromatografi ile incelenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  KARAMAN F.

 • 2007 - 2010Grafit ve Karbon Nanotüp Esaslı Organik Gaz/Buhar Sensörlerinin Cevaplarına Polimerin ve Gazın/Buharın Yapısal Özelliklerinin Etkilerinin İncelenmesi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  KARAMAN F.

 • 2006 - 2010Poli(eter imid)' in (Ultem), bisfenol-A' nın tereftalik asit ve izoftalik asit kopoliesteri (Ardel) ve poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksit) (PPO) ile ikili karışımlarının karışabilirlik bölgelerin gaz kromatografisini ve viskozite yöntemleri ile belirlenme

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Şakar Daşdan D. , Karaman F. , Cankurtaran Ö. (Yürütücü) , Çakar F.