Announcements & Documents

KIM1170 Gr.6 1. vize Sınavı
Announcement
10/24/2019

Akademik takvimin 8. haftasında 8 Kasım Cuma günü saat:14:00'de gerçekleştirilecek olan KIM1170 Genel Kimya Dersi I. Vize sınav konuları ekte sunulmuştur.

 

ÖNEMLİ NOT: 

1) İnşaat Fakültesi, Gemi İnşaatı Fakültesi ve Sanat Fakültesi'nin vize sınav haftası 9. hafta olması ve sınıfların ilgili fakültelerce kullanılacak olması sebebiyle, 2 haftalık ders saati kaybına uğramamak adına aşağıda belirtilen gruplarda, 8. hafta (sınav haftamızda) KIM1170 Genel Kimya dersi  yapılacaktır.

 8. hafta ders yapılacak gruplar:  Gr5/ Gr6/Gr8/Gr9/Gr10/Gr12/Gr13/Gr15/Gr16/Gr17/Gr19/Gr23/Gr25 

 2) 8. Hafta olan vize haftamızda, laboratuvar yapılmamaktadır. 

3) 9. haftadan itibaren Laboratuvar dersleri ise çevrimde ilan edildiği şekilde devam edecektir.  

 

 

 

Genel Kimya servis derslerinin 1.vizesi 8 Kasım 2019 Cuma günü saat 14:00-16.00’da yapılacaktır. Vize sınavı ile ilgili olarak;

1-      Öğrencilerin vize sınavında sorumlu olacakları konular aşağıdaki tabloda görüleceği üzere “Atomun Elektron Yapısı’’ başlıklı konunun sonuna kadardır.

2-      Toplam 25 soru sorulacak olup her bir soru 4 puandır.

3-      Sınav kağıtları A, B, C ve D olmak üzere dört grup olacaktır.

 

KONU

İÇERİK

Maddenin Özellikleri ve Ölçümü

Maddenin Özellikleri, Maddenin Sınıflandırılması, Maddenin Ölçülmesi (SI Birimleri), Anlamlı Rakamlar

Atomlar ve Atom Kuramı

Kütlenin Korunumu Yasası, Sabit Oranlar Yasası, Dalton Atom Kuramı, Elektronların Keşfi, Atom Çekirdeği, Kimyasal Elementlerin Sembollerle Gösterilmesi, Atom Kütleleri, Avogadro Sayısı ve Mol Kavramı

Kimyasal Bileşikler

Kimyasal Bileşikler, Çeşitleri ve Formülleri, Mol Kavramı, Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi, Kimyasal Bileşiklerin Açıklanmasında Yükseltgenme Basamakları, Kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi (sınayarak denkleştirme, redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi)

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler ve Eşitlikler, Tepkime Stokiyometrisi, Kimyasal Tepkimelerde Sınırlayıcı Reaktifin ve Verimin Belirlenmesi

Gazlar

Gazların Özellikleri, Gaz Basıncı, Basit Gaz Yasaları, İdeal Gaz Denklemi ve Genel Gaz Denklemi, İdeal Gaz Denkleminin Uygulamaları, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar, Gay-Lussac’ın Birleşen Hacimler Yasası, Gaz Karışımları ve Kısmi Basınçlar, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramı, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramına Bağlı Gaz Özellikleri, Gerçek Gazlar ve van der Waals Denklemi

Termokimya

Termokimyada Bazı Terimler, Isı, Tepkime Isısı ve Kalorimetre, İş, Termodinamiğin 1. Yasası, Tepkime Isısı, ΔU ve ΔH, Hess Yasası, Standart Oluşum Entalpisi

Atomun Elektron Yapısı

Elektromagnetik Işıma, Atom Spektrumları, Kuantum Kuramı, Bohr Atom Modeli, Yeni Kuantum Mekaniği, Kuantum Sayıları ve Elektron Orbitalleri, Elektron Spini, Elektron Dağılımı

 

KIM1170 Gr.6 Laboratuvarı hk
Announcement
10/10/2019


2019-2020 Güz Yarıyılı KIM1170 Genel Kimya Servis dersi Laboratuvarlarıyla ilgili önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1) KIM1170 Genel Kimya dersinin laboratuarı Çarşamba grupları için 09 Ekim, Perşembe grupları için 10 Ekim tarihinde başlayacaktır. İlk hafta A ve B grupları aynı gün ilk deneylerini yapacak olup, takip eden haftalarda A ve B grupları 15 günde bir dönüşümlü olarak laboratuvar deneylerini yapacaklardır.

2) Laboratuvara tüm öğrencilerin devamı zorunludur (Daha önce dersten başarısız olup, laboratuvar deneylerini tamamlamış olanlarda deneylere devam etmek zorundadır). Laboratuvar derslerinin sene sonu değerlendirmesinde %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

3) Ekte laboratuvar görevlendirmeleri, laboratuar işleyiş tablosu örneği, öğrenci sınıf listesi ve deney çevrim örneği sunulmuştur. Koyuyla belirtilen isimler laboratuvar sorumluları olup, 07 Ekim Pzt. gününe kadar, kendi grupları için örnek işleyiş tablosu ve örnek çevrim üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak hazırladıkları işleyiş tablosu ve deney çevrimini ttugcu@yahoo.com adresine göndermeleri ve  ilgili laboratuvarın panosuna asmaları önemle rica olunur.

4) Öğretim elemanları deney başlamadan en az 20 dk. önce laboratuarda hazır bulunmalı, deney setleriyle ilgili gerekli kontrolleri yaparak laboratuvar hazırlığını tamamlamalıdır. Dönem boyunca, ilgili laboratuvarda görevli tüm öğretim elemanları, deney setlerinden sorumlu olup, aynı laboratuarda takip eden grupta malzeme eksikliğinden kaynaklı yaşanacak sıkıntılar yaşanmaması için tüm görevlilerin gerekli hassasiyeti ve özeni göstermesi beklenmektedir.

5) Laboratuvar işleyiş tablosunda deneylerin tarihleri belirtilmiştir. Belirtilen haftalardan önce deneyleri dönem içerisinde erken tamamlama kesinlikle söz konusu değildir. Deneylerin bitiş son tarihi, takvimde belirtilmiştir.

6)  Bölümümüz web sayfası servis dersi sekmesinde bulunan "LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI"  ilk deney günü öğrenci tarafından imzalanarak laboratuar sorumlusuna teslim edilmelidir.

 KIM1170 GENEL KİMYA DERSİ LABORATUVARI KURALLARI

 

.

·         Öğrenciler deneylere föyleribeyaz önlük, gözlük ve eldivenleriyle birlikte gelmeleri gerekmektedir.

·         Her öğrenci deneye gelmeden önce yapacağı deneyin teorik ve pratik bilgisi üzerine çalışmalıdır.

·         Deneyin sorumlu asistanı öğrencinin deney hakkındaki bilgisinin yeterli olmadığına kanaat getirmesi durumunda öğrenciyi deneye almama telafiye bırakma hakkına sahiptir.

·         Öğrenciler deney saatinden 10 dakika önce laboratuarda hazır bulunmalıdırlar.

·         Her öğrencinin sadece 1 telafi hakkı vardır.

·         Bir önceki denemesinin imzasını almayan öğrenci bir sonraki deneye alınmayacaktır.


Gruplar ekteki dosyadadır.

gr6-lab.pdf Creative Commons License

QUIZ SINAV FORMU
Announcement
9/25/2018

Kimya Bölümü Fizikokimya Laboratuvarlarında, deneyden önce quiz sınavları yapılacaktır. Öğrenciler bu sınavlarda, ekte verilen quiz sınav formunu kullanacaklardır. Bu formu öğrenciler kendileri bastıracaklardır.  Buradan indiremeyenler YTU Kalite sayfasından indirebilirler. Formun numarası: FR-1444. Duyurulur.

FR-1444-Kimya Bölümü Quiz Sınav Kağ....doc Creative Commons License

İleri Fizikokimya 1
Homework
12/31/2017
Makromoleküler Uygulama1
Other
12/28/2017