Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Understanding Ephemeral Social Media Through Instagram Stories: A Marketing Perspective

Business & Management Studies: An International Journal , cilt.8, ss.1-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Gıdalara Yönelik Tüketici Yaklaşımları ve Pazarlama İletişimi Önerileri

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), ss.338-367, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürdürülebilir Moda Perakendeciliği: Tüketici Algıları Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Business Research, cilt.49, ss.1-32, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Would You Like To Be A Premium Customer? A Research On The Factors Related To The Intention To Pay For A Premium Music Service

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.7, ss.42-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Instagram, Facebook or Twitter: Which Engages Best? A Comparative Study of Consumer Brand Engagement and Social Commerce Purchase Intention

European Journal of Economics and Business Studies, no.1, ss.279-289, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Televizyon Dizileri ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.51-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Innovative Approaches in Fashion Retailing

Yıldız Social Science Review, cilt.2, ss.29-38, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Açık İnovasyon ve Örneklerle Açık İnovasyonun Kullanımı

İstanbul Journal of Social Sciences, ss.14-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazarlama Anlayışındaki Değişimler Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakatiyle İlişkisi

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, cilt.1, ss.41-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Barriers to Organic Food Purchasing: A Qualitative Approach

Global Conference on Business and Economics, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.41-43

Moda Perakendeciliği Sürdürülebilir Olabilir Mi?

23. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 27 Haziran 2018, ss.470-486

Fashion Customers’ E-Wom Behavior: An Exploratory Study

12th International Conference On Social Sciences, Amsterdam, Hollanda, 19 - 20 Mayıs 2017

Exploring Turkish Consumers' Socially Responsible Consumption Behavior

2nd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 03 Haziran 2016

Innovative Approaches In Fashion Retailing

2nd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), 2 - 04 Haziran 2016

Segmenting the Gamers to Understand The Effectiveness of In Game Advertisement

1nd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Bir Pazarlama Ortamı Olarak Youtube: Güzellik Vloggerlari Üzerine Bir Çalışma

Dijital Dönüşüm Trendleri, Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU,Müge KLEIN,Dilek KURT, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.144-173, 2019

Perakendecilik, Toptancılık ve Lojistik Yönetimi

Pazarlama Yönetimi, Kırcova, İbrahim, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, 2018

Augmented Reality as a Tool to Enhance the Experiential Value of Online Shopping: The Future of Fashion Retailing

Handbook of Researchon Global FashionManagement andMerchandising, Vecchi,A.,Buckley,C., Editör, Igı Global, Pennsylvania, ss.281-304, 2016

Advergaming – How Does Cognitive Overload Effect Brand Recall? Differences between In-Game Advertising (IGA) and Advergames

Handbook of Research on Human-Computer Interfaces, Developments, and Applications, Rodrigues, J, Cardoso, P., Monteiro, J., Figueiredo, M., Editör, Igı Global, -, ss.502-524, 2016