Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

How altruistic are psychological counselor candidates?

Globets 2018 An International Conference on Education, Technology and Science, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 09 Mayıs 2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARARSIZLIKLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZYETERLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

________________________________________________________________ -1- II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 Ekim 2017
Link