Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Araştırmacı

    University of Connecticut, KIMYA

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilimdalı

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği