Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Özyeğin Üniversitesi

  THERMO-MECHANICAL BEHAVIOR OF SEVERELY DEFORMED TITANIUM

 • Şubat 2017 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknil Üniversitesi/ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Characterization Investigations of Thin Lustre Layers Developed by Ion-Exchange Mechanism on Lead Alkali Glazes

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Teknil Üniversitesi/ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Püskürtmeli Kurutma ve Termal Bozunma Prosesleri ile ZnO Esaslı Partiküllerin ve Kompozit Yapıların Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2015 Ceramics International

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2015 Ceramics International

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2014 Materials Science & Engineering C

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2013 Materials Science & Engineering C

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2013 Materials Science & Engineering C

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2013 Materials Science & Engineering C

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2013 Materials Science & Engineering C

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2013 Materials Science & Engineering C

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2012 Materials Science & Engineering C

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2012 Materials Science & Engineering C

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2012 Materials Science & Engineering C

  SCI Kapsamındaki Dergi