Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the Quality of Written Scientific Arguments in Different Laboratory Environments

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.19, ss.1-20, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

How do different laboratory environments influence students' attitudes toward science courses and laboratories?

JOURNAL OF RESEARCH ON TECHNOLOGY IN EDUCATION, cilt.52, sa.4, ss.534-549, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Using Hands-On and Virtual Laboratories Alone or Together―Which Works Better for Acquiring Knowledge and Skills?

Journal of Science Education and Technology, cilt.28, ss.231-250, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Students learning to use the skills used by practicing scientists

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, cilt.12, sa.3, ss.513-525, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Student Views of Teacher Actions in Science Classrooms Designed to Meet Current Reforms

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, cilt.22, sa.6, ss.974-983, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Impact of a Science/Technology/Society Teaching Approach on Student Learning in Five Domains

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, cilt.19, ss.602-611, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilim Sözde Bilim Tartışmasının Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarına Etkisi

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.10, ss.2621-2663, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impacts of Serious Games on Fifth-Grade Students’ Science Achievement and Attitudes towards Science

International Journal of Technology in Education and Science, cilt.5, sa.2, ss.56-69, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of the Representations in Turkish Middle School Science Textbooks from 2002 to 2017

Participatory Educational Research, cilt.7, sa.3, ss.192-216, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fen Öğrenme Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’xxye Uyarlanması

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.14, sa.31, ss.505-529, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Environmental Science e-Projects on Middle School Students’ Behaviors and Attitudes

International Journal of Technology in Education and Science, cilt.4, sa.2, ss.160-167, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of simulation-based and textbook-based instructions on middle school students’ achievement, inquiry skills and attitude

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, cilt.8, sa.1, ss.34-43, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Examining of Middle School Students’ Ideas about Family Involvement during Science Learning

Science, Education, Art and Technology Journal, cilt.4, sa.1, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Simulation-Based and Textbook-Based Instructions on Middle School Students' Achievement, Inquiry Skills, and Attitudes

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.8, sa.1, ss.34-43, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Structuring a New Socioscientific Issues (SSI) Based Instruction Model: Impacts on Pre-service Science Teachers’ (PSTs) Critical Thinking Skills and Dispositions

International Journal of Research in Education and Science, cilt.6, sa.1, ss.141-159, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Choices of pre-service science teachers laboratory environments:Hands-on or hands-off?

World Journal on Educational Technology: Current Issues, cilt.10, sa.1, ss.41-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Promoting Preservice Teachers’ Attitudes toward Socioscientific Issues

Journal of Education in Science, Environment and Health, cilt.4, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.521-549, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Constructing Concept Maps to Encourage Meaningful Learning in Science Classroom

Education, cilt.138, ss.9-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Learning from Dealing with Real World Problems

Education, cilt.137, ss.413-417, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astronomi Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Çoklu Yazma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.138-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Science-Technology-Society Approach and Textbook Oriented Instruction onStudents’ Abilities to Apply Science Concepts

International Journal of Progressive Education, cilt.13, ss.18-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Using Newspapers and Advertisement as a Focus for Science Teaching and Learning

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, sa.1, ss.99-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Adayları İçin Epistemolojik İnançlar Ölçeği Uyarlama Çalışması

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1514-1536, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asit ve baz konusunun öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinlikleri kullanılarak öğretiminin değerlendirilmesi

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.94-102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Preservice science teachers beliefs about astronomy concepts

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.9, ss.2092-2099, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Middle School Students Attitudes toward Science Scientists Science Teachers and Classes

The Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.17, sa.1, ss.1-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Particulate Nature of Matter Misconceptions Held by Middle and High School Students in Turkey

European Journal of Education Studies, cilt.2, sa.8, ss.43-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Impact of technology based learning on the beliefs and attitudes of pre service teachers

International Journal of Humanities and Education, cilt.1, ss.154-167, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of Science-Technology-Society (STS) Instruction on Student Understanding of the Nature of Science and Attitudes toward Science

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, sa.1, ss.37-45, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çoklu yazma etkinliklerinin fen ve teknoloji dersi öğretiminde kullanılmasının öğrenci başarısı ve kavram öğrenmeye etkisi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.15-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Fen Teknoloji Ders Kitabı Etkinliklerinin İncelenmesi

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.2, sa.2, ss.63-73, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma tabanlı fen öğretimi ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.157-185, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğrenimi ve öğretimine yönelik inanışları

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.1, sa.1, ss.127-144, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accomplishing the visions for teacher education programs advocated in the national science education standards

JOURNAL OF SCIENCE TEACHER EDUCATION, cilt.21, sa.6, ss.643-664, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Change in Students Beliefs about Attitudes toward Science in Grades 6-9

The Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching(APFSLT), cilt.11, sa.1, ss.1-16, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Implimenting Science-Technology-Society Approaches in Middle School Science Teaching

Science Education Review, cilt.9, sa.3, ss.93-99, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Advantages of an Inquiry Approach for Science Instruction in Middle Grades

School Science and Mathematics, cilt.110, ss.5-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison of Student Learning in STS Classes vs Those in Directed Inquiry Classes

Electronic Journal of Science Education, cilt.13, ss.186-209, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinin Öğrencilerin Bilimin ve Bilimsel Bilginin Doğasına İlişkin Düşüncelerine Etkisi

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, ss.218-227, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student success in recognizing definitions of eight terms found in fourth grade science textbooks

Electronic Journal of Science Education, cilt.13, sa.2, ss.83-100, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing Science Learning Among 4th-, 5th-, and 6th-Grade Students: STS Versus Textbook-Based Instruction

Journal of Elementary Science Education, cilt.21, sa.2, ss.15-24, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What Results Indicate Concerning the Successes with STS Instruction

The Science Educator, cilt.16, ss.13-21, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservice Science Teachers Beliefs about Science-Technology and Their Implication in Society

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.2, sa.3, ss.8-22, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Varied Inquiry Experiences on Teacher and Student Questions and Actions in STS classroom

Bulletin of Science, Technology & Society, cilt.25, ss.426-434, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Lenses and Perception Investigations with Light

Science Activities, cilt.42, ss.9-14, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Preservice Science Teachers’ Content Knowledge about Astronomy Concepts and Knowledge of Student Understanding

ICRES 2020-International Conference on Research in Education and Science, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Mart 2020, ss.71

The Effect of Cooperative Core Studies on Preservice Science Teachers’ Understanding of Pedagogical Content Knowledge in Socio Scientific Subjects

ICEMST 2020-International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Mart 2020, ss.11

Middle School Students’ Ideas about Parent Involvement During Science Learning

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 28 Nisan - 01 Mayıs 2019, ss.126-130

Developing Inquiry Skills of Pre-service Science Teachers in Two Different Laboratory Environments

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, İzmir, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2019, ss.1

The Study of Reliability and Validity of the Science MotivationScale

3rd International Congress on Science and Education, 21 - 24 Mart 2019

MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ IDEAS ABOUT ARDUINO EDUCATION

7th International Conference on “Innovations in Learning for the Future”: Digital Transformation inEducation, 11 - 14 Eylül 2018

Learning Science in Hands-on and Online Laboratories

JURE EARLI, Antwerp, Belçika, 2 - 05 Temmuz 2018, ss.1-5

The Effects Of Environmental Education Course On Preservice Teachers Perception About Nature

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2018, cilt.1, ss.25-30

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA ALGISINA OLAN ETKİSİ

ULEAD-VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.9

Effects of Writing to Learn Activities in Hands-on and Virtual Laboratory Environments

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Muğla, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.63

THE EFFECTS OF USING ALGODOO IN SCIENCE TEACHING AT MIDDLE SCHOOL

the International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Descriptive Analysis of Diagrammatic Representations of Turkish Middle School Science Textbooks

the International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity (Kent ve Doğa ilişkisi: Tezatlık ya da Uygunluk)

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 08 Kasım 2017, cilt.1, sa.9, ss.209-221

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity

International Congress on 75thAnniversary of Turkish Geography Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017 identifier

The Impact of Socio-Scientific Issues Based Instruction on the Critical Thinking Skills and Dispositions of Pre-Service Teachers

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.1-2

Science Teachers as Scenerio Developers for Problem-Based Learning

International Conference on Education in Mathematics Science Technology, 18 - 21 Mayıs 2017

ANALYSIS OF ARGUMENTATION DEVELOPMENT IN LABORATORY APPLICATIONS BASEDON THE ARGUMENTATION BASED SCIENCE INQUIRY APPROACH

The International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), İzmir, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ABOUT IMPLEMENTATION OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THEIR CLASSROOMS

International Congresses on Education 2017, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adayı Eğitimcilerinin Öğretim için Sahip Oldukları Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

MOBIL BASED TEACHING AND LEARNING MATERIALS FOR CHILDREN WITH AUTISM

The International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 01 Mayıs 2016

LEARNING SCIENCE BY ONLINE EXPERIENCE: GO-LAB

The International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 01 Mayıs 2016

Öğrenme Amaçlı Yazma Uygulamaları

iSER 2015 World Conference on Education, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015

Problems Faced by Students with Learning Difficulties in Educational Life and in Social Interactions

iSER 2015 World Conference on Education, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015

PRE SERVICE SCIENCE TEACHERS PERCEPTIONS ABOUT GREENHOUSE EFFECT

The International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Preservice Science Teachers Beliefs about Astronomy Concepts

The International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.73-74

Conceptual Learning and Developing Teaching Materials for Individuals with Autism

The International Conference on Education, Culture and Identity, Sarajevo, Bosna-Hersek, 01 Temmuz 2013, ss.1

Fen ve Teknoloji Derslerinin Öğretiminde Problem Senaryolarına Dayalı Model Tasarlamanın öğrenci başarısına etkisi

X Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.5-6

Elementary Students Attitudes toward Science, Scientists, and Science Teachers: A National Study

Conference of European Science Education Research Association (ESERA), 01 Eylül 2011

Ilköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Yönelik Algıları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9), 01 Ekim 2010

6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğası Algıları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9), 01 Ekim 2010

Fen bilgisi ve fen teknoloji ders kitaplarının bilimin doğası kapsamında incelenmesi

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.50-51

Attitudes of Preservice Science Teachers toward Computer and Internet-Based Learning

6th International Conference on Science, Mathematics and Technology Education (SMTE), 01 Ocak 2010

The Impacts Of Science Technology And Society Approach On Students Understanding Of Science

XIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), 01 Eylül 2008

Effectiveness of a History of Science Course Experience in Improving Preservice Science Teachers Understanding of the Nature Of Science

XIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), 01 Eylül 2008

Students Key Ideas on What to Teach about Nature Of Science in Science Classrooms

XIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), 01 Eylül 2008

Applications Of Science For In-Service And Pre-Service Teachers In Iowa

XIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), 01 Eylül 2008

Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenimi ve Öğretimine Dair İnanışları

VIII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008, ss.100-102

Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenimi Ve Öğretime Dair Özyeterlilikleri

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-8), 01 Ağustos 2008

İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsani Hakkındaki Görüşleri

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-8), 01 Ağustos 2008

Öğretmenlerin Bilimin Doğasına İlişkin İnanışları

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-8), 01 Ağustos 2008

Change in Preservice Teachers Beliefs about Attitudes toward Science

The annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), 01 Nisan 2007

The Effect of STS Course as Preparation for Science Teaching

The National Association for Research in Science Teaching (NARST), 01 Nisan 2007

Change in Teachers Ideas about Science Teaching and Learning

The 119th Annual Meeting of the Iowa Academy of Science, 01 Nisan 2007

Promoting an Issue-Based Approach to Teaching Science Among Preservice Teachers

The annual meeting of the International Association for Science Technology & Society (IASTS), 01 Şubat 2007

Preservice Science Teachers Understanding about Scientific Terms

The annual meeting of Iowa Educational Research and Evaluation Association (IEREA), 01 Aralık 2006

Do Standardized Examinations Consider all the Goals offered reasons for Requiring science in K-12 districts

The annual meeting of School Science and Mathematics Association (SSMA), 01 Kasım 2006

The impacts of constructivist program on the beliefs and practices of graduate students in science education

The annual meeting of School Science and Mathematics Association (SSMA), 01 Kasım 2006

Issue-centered Instruction in Science Classroom

The annual meeting of the Iowa Science Teachers Section of the Iowa Academy of Science, 01 Kasım 2006

Teaching and assessing science through Concept Map

The annual meeting of the Iowa Science Teachers Section of the Iowa Academy of Science, 01 Kasım 2006

Teaching and Learning Science through Science Technology and Society (STS) in K-12

The annual meeting of the Iowa Science Teachers Section of the Iowa Academy of Science, 01 Kasım 2006

History and philosophy of science and nature of science in science teacher education

The annual meeting of the Iowa Science Teachers Section of the Iowa Academy of Science, 01 Kasım 2006

Implementing Science Technology and Society (STS) Curriculum in Science Teacher Education

The annual meeting of the International Association for Science Technology & Society (IASTS), 01 Şubat 2006

Experiencing Scientific Inquiry: A workshop for in-service training for Elementary Science Teachers

The annual meeting of the Association for Science Teacher Education (ASTE), 01 Ocak 2006

Pre-service Science Teachers Understanding About Scientific Literacy

The annual meeting of School Science and Mathematics Association (SSMA), 01 Kasım 2005

Using Advertisements as a Science Teaching and Learning

The annual meeting of School Science and Mathematics Association (SSMA), 01 Kasım 2005

Pre-service Science Teachers beliefs about Science and Technology

The annual meeting of the North Central Association for the Education of Teachers in Science (NC-ASTE), 01 Ekim 2005

The Effects of Science/ Technology/ Society (STS) Instruction on Students in K-12 Classroom

The Iowa Science Teachers Section of the Iowa Academy of Science, 01 Ekim 2005

Iowa Environmental Project and Informal Science Education

The Iowa Science Teachers Section of the Iowa Academy of Science, 01 Ekim 2005

Constructivist Science Teaching: How It Looks Like In Elementary Schools

The annual meeting of the North Central Association for the Education of Teachers in Science (NC-ASTE), 01 Ekim 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı

Fen Öğretimi, Aysun Kaplan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.49-68, 2020

Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı

Fen Öğretimi, Öztuna Kaplan Aysun, Editör, Nobel Akademi, Ankara, ss.49-68, 2020

Fen ve Fen Eğitimine İlişkin Temel Kavramlar

Fen Öğretimi i, Aysun Öztuna Kaplan, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.1-21, 2020

Cognitive theories of learning on virtual science laboratories

Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2019, Mack Shelly,S. Ahmet Kiray, Editör, ISRES Publishing, Iowa, ss.107-126, 2019 Creative Commons License

Uluslararası fen programlarının karsılastırılması-Amerika-Finlandiya-Singapur-Türkiye

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklasımları, Behiye Akçay, Editör, Nobel Akademi, Ankara, ss.307-328, 2019

Fen Eğitiminde Sanal Laboratuvarlar

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Behiye Akçay, Editör, Nobel Akademi, Ankara, ss.331-345, 2019

Cognitive Theories of Learning on Virtual Science Laboratories

Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology, Mack Shelley, S.Ahmet Kiray, Editör, ISRES Publishing, Ames, ss.154-173, 2019

Promoting STEM Education for All Students

Research Highlights in STEM Education, Mack Shelley S. Ahmet Kiray, Editör, ISRES Publishing, ss.135-145, 2018

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Temel Beceriler

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Temel Beceriler, Güven S,Kaymakcı S, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.100-124, 2016

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Temel Beceriler

Hayat Bilgisi Öğretimi, Semra Güven, Selahattin Kaymakçı, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.112-131, 2016

FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM (FTT) TEMELLİ ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları, Gülay Ekici, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.146-176, 2015

Application of Biology as Part of a Preservice Program for Science Teachers

Examplary Science for Resolving Societal Challenges, Robert Yager, Editör, NSTA Press, Virginia, ss.69-83, 2010

Diğer Yayınlar