Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluating E Commerce Website Performance by Using Fuzzy Quality Function Deployment

International Conference on Advances in Science ICAS 2016, 31 August - 02 September 2016

Ulaşımda Çevresel Etki ve Verim Yönetimi

Transist 8. Uluslararası Ulaştırma Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 17 - 19 December 2015

A Customer Satisfaction Model Based on Fuzzy TOPSIS and SERVQUAL Methods

5th International Conference on Applied Operational Research - ICAOR'13, 01 July 2013

Eğitimde Sürekli İyileştirme Çalışmalarına Yönelik Entegre Bir Metodoloji Kalite Fonksiyonu Açılımı ve Önem Memnuniyet Analizi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi, YAEM 2013, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.156-157

Fuzzy AHP-PROMETHEE methodology to select bus garage location: a case study for a firm in the urban passenger transport sector in Istanbul

15th International Research/Expert Conference“Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”TMT 2011, 12 September 2011

Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesinde Maksimum Minimum Yaklaşımı

II. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, 21. Yüzyılda Sistem ve İnovasyon, İstanbul, Turkey, 6 - 08 February 2008, pp.86-90

A Fuzzy Based Decision Making Procedure for Evaluating Enterprise Software Suitability

Computational Economics & Financial and Industrial System, CEFIS 2007, İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2007, pp.227-232

A Framework Supporting Build or Buy Decisions in the Enterprise Software Acquisition Process

11th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2007, HAMMAMET, Tunisia, 5 - 09 September 2007, pp.527-530

A Research on Effects of Using Six Sigma Theory of Constraints as Instruments for Successful Management of Firms Activities

10th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2006, Barcelona, Spain, 11 - 15 September 2006, pp.533-536

A Conceptual Framework for Selecting Enterprise Software with Multiple Objectives and Both Qualitative and Quantitative Criteria

10th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2006, Barcelona, Spain, 11 - 15 September 2006, pp.557-560

A Fuzzy QFD Approach for Determining ERP Software Selection Criteria

35th International Conference on Computers & Industrial Engineering, CIE 2005, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2005, pp.1843-1848

Hata Türü ve Etkileri Analizinde Bulanık Mantık Yaklaşımının Kullanılabilirliği

XXIV. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2004, GAZİANTEP-ADANA, Turkey, 15 - 18 June 2004, pp.361-363

Uygulama Yazılım Paketlerinin Seçim Sürecinde Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi Aşamasında Kalite Fonksiyonu Açılımı Tekniğinin Kullanılabilirliği

XXIV. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2004, GAZİANTEP-ADANA, Turkey, 15 - 18 June 2004, pp.323-325

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Anlayışında Sıfır Hata Felsefesi

IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 11 - 13 September 2002, pp.1-11

Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması Sürecinde Bilgi Teknolojilerinin Rolü

GAP IV. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 6 - 08 June 2002, pp.710-715

Süreç İyileştirme Programları ile Ürün Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 1. Demir Çelik Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 3 - 05 October 2001, pp.319-327

Kalite Fonksiyonu Açılımı KFA Yaklaşımında Çalışma Takımının Oluşturulmasında Örnek Bir Uygulama

XXI. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2000, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 June 2000, pp.206-209

Simulation Approach To The Measure Of Internal Performance In Total Quality Management

8th International Symposium On Computer And Information Sciences, ISCIS, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 1993

Simulation Solution to Production Line Problems With A Static Model

2nd Balkan Conference On Operational Research, Thesselonoki, Greece, 18 - 21 October 1993

Group Technology Manufacturing System

2nd Balkan Conference On Operational Research, Thesselonoki, Greece, 18 - 20 October 1993