Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2009 1st International Fuzzy Systems Symposium

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2006 Mathematical Methods in Engineering International Symposium

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2005 Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA’2005,

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 28

h-indeksi (WOS): 3