Duyurular & Dokümanlar

Optimization Techniques Resit Exam Instructions
Duyuru
7.07.2020
Finance Math. Resit Exam Instructions
Duyuru
7.07.2020

Please read the attached file

Bütünleme Sınavı Yönerge Finans.pdf Creative Commons License

2. staj içerik
Duyuru
17.06.2019
2. Staj bilgi
Duyuru
16.10.2018

SORUN ÇÖZÜM TEKNİKLERİNE YÖNELİK PRATİK ÇALIŞMASININ AMACI

                                Bu staj, stajyerin mühendislik, ekonomi, istatistik sorunlarının çözümüne yönelik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözümleme (bilgisayar yardımıyla) konusunda gelişimini hedeflemektedir.

 

SORUN ÇÖZÜM TEKNİKLERİNE YÖNELİK PRATİK ÇALIŞMASINDA STAJYERİN ANALİZ ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 

  1. Staj yapılan işletmenin genel organizasyon şeması
  2. Staj yapılan işletme hakkında genel bilgi
  3. Şirketin departmanlarının iş akışlarının tanımlanması
  4. Departmanların iç iş akışlarının analizinde karşılaşılan aksamaların tespit edilmesi ve çözüm önerisinde bulunulması
  5. Departmanlar arası iş akışlarının analizinde karşılaşılan aksamaların tespit edilmesi ve çözüm önerisinde bulunulması
  6. Tüm bu analizlerde herhangi bir problemle karşılaşılmıyorsa bu mükemmel akışa neden olan yapılanmanın anlatılması
  7. Organizasyonun tümüne ait tenkit yapılması
  8. Staj yapılan departmandaki iş akışının hangi aşamasında yapılan hangi işlere ne kadar katılım gösterildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

Matematik Mühendisliği Bölümü Staj ....pdf Creative Commons License