Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Supervision anxiety as a predictor for organizational cynism in teachers

International Journal of Human Sciences,, cilt.13, ss.1381-1394, 2016
Link

Okul Öncesinde Liderlik Eğitimi: Geleceğin Liderleri Eğitim Programının Etkililiği

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.229-267, 2016
Link

From the complex system leadership perspective: DNA Leadership,

International Journal of Human Sciences, cilt.8, ss.520-544, 2010
Link

Türk ortaöğretim sisteminde mesleki ve genel eğitim ikilemi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.42-60, 2008
Link

Özel ortaöğretim öğretmenlerinin kariyer gelişim sorunları

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.90-105, 2005
Link

Liselerde sayısal kopuş (Sakarya ili örneği)

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.214-245, 2003
Link

Fırsat eşitliği açısından dijital bölünme ve Türkiye’deki durum

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.238-245, 2002
Link

Benchmarking yönteminin eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.45-52, 2001
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effectiveness of a Student Leadership Program Based On the Kouzes & Posner Leadership Model.

International Conference of Social Science, Literature, Business and Education, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Şubat 2018, ss.4

The motivation level of the teachers according to the school managers' senses of humour

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.205-213 Özet

Uzaktan eğitimin yönetimi: Bir model önerisi

Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu