Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Single Argument Verbs in Turkish

BILIG, ss.115-136, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TURKISH ATB RELATIVIZATION: IMPLICATIONS ON RELATIVE CLAUSE FORMATION

POZNAN STUDIES IN CONTEMPORARY LINGUISTICS, cilt.52, ss.77-84, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Natural language watermarking via morphosyntactic alterations

COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE, cilt.23, ss.107-125, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Zamir Kullanımı

Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, cilt.2, ss.187-202, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Appositive Ki Clauses in Turkish

Dilbilim Araştırmaları Dergisi, cilt.29, ss.1-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Silent Objects and Topic Drop in Turkish

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, cilt.2014, ss.131-145, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Binding as an A'- Phenomenon? Evidence from Turkish

Iberia: an Intenational Journal of Theoretical Linguistics, cilt.5, ss.45-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kazakh complex verb structures: A Distributed Morphology analysis

TURKIC LANGUAGES, cilt.16, ss.239-258, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Ardıl Gönderim İlişkisi

Dilbilim, cilt.2, ss.9-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Notes on Turkish Pronominal Anaphora

Turkish Studies, cilt.5, ss.535-563, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki zamirler

Ders Kİtapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

Dilbilgisi Öğretimine Dilbilimsel bir Yaklaşım Denemesi

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.1

The syntax of Turkish control

13th International Turkish Linguistics Conference, Uppsala, İsveç, 16 - 19 Ağustos 2006, cilt.110, ss.151-160

Morphological Complexity and Resumption

Edit Doron Conference on Syntax and Semantics of Resumptive Pronouns, Yerushalayim, İsrail, 3 - 06 Temmuz 2012, ss.1

Boş Nesneler Sözdizimsel Değişken mi?

21. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2007, ss.1

A Variable Analysis of Null Objects

4. Workshop in Altaic Formal Linguistics, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Mayıs 2007, ss.100-115

Watermarking in Turkish: A Syntax Based Model

15. Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU 2007), Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2007, ss.900-905

Türkçe Metin Damgalama

20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2006, ss.1

Syntactic tools for text watermarking

SPIE 2007 Conference: Security, Steganography, andWatermarking of Multimedia Contents, California, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Ocak - 01 Şubat 2007, cilt.9, ss.650501-6505012 identifier identifier

Resumptive Pronouns in Turkish

12th International Conference on Turkish Linguistics, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Ağustos 2004, ss.1

Türkçe Metin Belgeleri için Damgalama

SIU 2006, Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2006, ss.1

Turkish Vowels

12th International Conference on Turkish Linguistics, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ağustos 2004, ss.1

Türkçe'de Sonuç Bildirgeli Yapıların Sözdizimsel Özellikleri

19.uncu Ulusal Dilbilim Kurultayı, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2005, ss.1

Resultatives in Turkish

3rd Athens International Conference on Lİnguistics, Athens, Yunanistan, 03 Nisan 2005, ss.1-18 Creative Commons License

Türkçede Duygu Çözümlemesi

17.nci Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2003, ss.1 Creative Commons License

Ses İşaretinden Duygu Çözümlemesi

11.inci Ulusal Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Mart 2003, ss.1 Creative Commons License