Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YÜKSEK YAPILARDA DOĞAL VE İNSAN KAYNAKLI AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Türkiye, 15 Aralık 2018, ss.1-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Integration of Architectural Heritage of Marrakech and Fez, Tourism and Social Media Impact

NEW PERSPECTIVES IN INTERDISCIPLINARY CULTURAL HERITAGE STUDIES, Antunes, A.D.C ;Müller, M, Editör, Mazu Press, Oeıras, ss.233-250, 2018