Araştırma Alanları

  • Arsa-Arazi Yönetimi

  • Kentsel Alan Düzenlemesi

  • Kırsal Alan Düzenlemesi

  • Tapu-Kadastro

  • Arazi Bilgi Sistemleri