Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Output derivative feedback vibration control of an integrated vehicle suspension system

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING, cilt.234, ss.409-419, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Robust static output feedback H-infinity-controller design for three degree of freedom integrated bus lateral, yaw, roll dynamics model

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL, cilt.41, ss.4545-4568, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

LMI-based design of an I-PD plus PD type LPV state feedback controller for a gantry crane

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL, cilt.41, ss.1640-1655, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimal control design for reducing vertical acceleration of a motor yacht form

OCEAN ENGINEERING, cilt.169, ss.636-650, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Active control of a non-linear landing gear system having oleo pneumatic shock absorber using robust linear quadratic regulator approach

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, cilt.232, ss.2397-2411, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

L-2 gain state derivative feedback control of uncertain vehicle suspension systems

JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, cilt.24, ss.3779-3794, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Robust Delay-Dependent H-infinity Control for Uncertain Structural Systems With Actuator Delay

JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME, cilt.134, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Active vibration control of seismic excited structural system using LMI-based mixed H-2/H-infinity state feedback controller

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.19, ss.839-849, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vibration control of a structure with ATMD against earthquake using fuzzy logic controllers

JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, cilt.318, ss.36-49, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy logic control of a non-linear structural system against earthquake induced vibration

JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, cilt.13, ss.1535-1551, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design of an optimal state derivative feedback LQR controller and its application to an offshore steel jacket platform

International Journal of Optimization and Control: Theories and Applications, cilt.8, ss.84-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Bir Yolcu Gemisinin Düşey İvmelerinin Azaltılması için Statik Çıkış Geri Beslemeli Kontrolör Tasarımı

Journal of Eta Maritime Science, cilt.5, ss.322-332, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

L2 Gain Vibration Control of Aircraft Landing Gear Having Input Delay

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - A Applied Sciences and Engineering, cilt.18, ss.849-863, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ELECTRO HYDRAULIC SUSPENSION SYSTEM DESIGN WITH OPTIMAL STATE DERIVATIVE FEEDBACK CONTROLLER

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - A Applied Sciences and Engineering, cilt.18, ss.777-787, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gantry crane structure seismic control by the use of fuzzy PID controller

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.26, ss.215-223, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konteyner krenlerinde depremden kaynaklanan titreşimlerin bulanık PID kontrolör ile aktif kontrolü

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.149-155, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dört Rotorlu Bir İnsansız Hava Aracının Optimal Yörünge Kontrolü

4 INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, 23-24 NİSAN 2019, İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019, ss.42-51

Actuator Saturated State Feedback H∞ Control of Creep Torque of a Dual Clutch Transmission

1st International Conference on Advances in Mechanical and Mechatronics Engineering (ICAMMEN 2018), 8-9 Nov 2018, ANKARA, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.504-511

Anti-Sway Control of a Gantry Crane with LMI Based Robust Pole Placement: Experimental Verification for Acceleration Control Approach

6th International Conference on Control Engineering Information Technology, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, 25 - 27 Ekim 2018

Adaptive Vibration Controller Design for Structural Systems Despite Unknown Seismic Disturbance

2018 European Control Conference (ECC) June 12-15 2018, Limassol, Cyprus (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Limassol, Kıbrıs (Gkry), 12 - 15 Haziran 2018, ss.2429-2434

Statik Çıkış Geri-Beslemeli Denetleyici ile Uçak İniş Takımının Aktif Titreşim Denetimi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.681-685

Bir Bina Modelinin Ayrık Durum Geri Beslemeli H∞ Kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.236-242

Elektro hidrolik süspansiyon sisteminin L2 kazançlı durum türevi geri beslemesi ile aktif titreşim kontrolü

18.Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, TRABZON, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.67-74

Bir yolcu gemisinin düşey hareketlerinin azaltılması için optimal kontrolör tasarımı

18.Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu 2017, TRABZON, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.48-56

Dayanıklı gecikmeye bağlı optimal kontrolör ile uçak iniş takımının aktif titreşim kontrolü

18.Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, TRABZON, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.277-285

Active control of vehicle suspension system having driver model via L2 gain state derivative feedback controller

2017 4th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2017, ss.215-222

Position tracking of overhead crane with robust H∞ control having regional pole location constraints

Istanbul International Conference on Progress in Applied Science 2017, ICPAS2017, İstanbul, Türkiye, 4 Ocak - 06 Nisan 2017, ss.1-6

Doğrusal parametre değişimli tepe vinç sisteminin kazanç planlamalı LQR ile kontrolü

Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı ELECO 2016, Bursa, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.232-236

Bir aktif römork frenleme sisteminin dayanıklı H2 kutup yerleştirmeli kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2016, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 29 - 01 Ekim 2016, cilt.231

Durum türevi geri beslemeli LQR kontrolör ile aktif süspansiyon sistemi tasarımı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2016 Eskişehir,(Bu Bildiri, TOK2016 konferansından, ”Seçilen Makale” Statüsünde, Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering 18(4),s.777-787,2017, dergisinde yayımlanmıştır.), Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.516-521

Giriş gecikmesine bağlı H∞ kontrolör ile uçak iniş takımının titreşim kontrolü

Otomatik Kontro Ulusal Toplantısı TOK2016, Eskişehir,(Bu Bildiri, TOK2016 konferansından, “Seçilen Makale” statüsünde, Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering 18(4),s.849-863,2017, dergisinde yayımlanmıştır.), Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.80-85

Doğrusal matris eşitsizlikleri tabanlı dayanıklı kutup yerleştirme ile tepe vincin konum kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 2016, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.735-740

Vibration control of a semi-trailer truck for comfort with an output feedback H∞ controller

ICENS International Conference on Engineering and Natural Science, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.1-9

Nonlinear Vibration Analysis of Oleo Pneumatic Landing Gear System Integrated With Biodynamic Pilot Model

2nd International Conference on Advances in Mechanical Engineering ICAME2016, Istanbul, Turkey, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2016, ss.782-787

Disturbance Observer Based Optimal Controller Design for Active Suspension Systems

6th IFAC Symposium on System Structure and Control (SSSC), İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2016, cilt.49, ss.105-110

Doğrusal matris eşitsizlikleri tabanlı dayanıklı doyumlu eyleyicilere sahip H2 durum geri-beslemeli kontrolör ile bir geminin yalpa hareketinin kontrolü

Otomatik Kontrol Tük Milli Komitesi Ulusal Toplantısı TOK 2015, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.783-788

Bir asimetrik yapısal sistemin titreşimlerinin doğrusal matris eşitsizlikleri tabanlı karma H2/H∞ durum geri-beslemeli kontrolör ile aktif kontrolü

Otomatik Kontrol Tük Milli Komitesi Ulusal Toplantısı TOK 2015, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.806-811

Öz-uyarlamalı bulanık mantık kontrolör ile bir balıkçı teknesinin yalpa hareketinin kontrolü

Otomatik Kontrol Tük Milli Komitesi Ulusal Toplantısı TOK 2015. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.777-782

Disturbance attenuation of asymmetric structure by LMI based optimal state feedback controller with saturated actuators

6th International Conference on Modeling, Simulation, and Applied Optimization, ICMSAO 2015, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015

Linear Matrix Inequalities Based State Feedback and Reference Feedforward Actuator Saturated H-infinity Control of Small-Scale Unmanned Helicopter

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.801-805

Durum geri beslemeli doğrusal parametreleri değişen H∞ kontrolör ile doğrusal olmayan bir süspansiyon sisteminin aktif kontrolü

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı TOK 2014, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2014, ss.280-286

İnsan modeli içeren uçak süspansiyon sisteminin modellenmesi ve titreşim analizi

3.Ulusal Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı HİTEK 2014, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2014

Doyumlu Eyleyiciye Sahip Durum Geri-Beslemeli H∞ Kontrolör İle Otonom Bir Helikopterin Askıda Kalma Kontrolü

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı TOK 2013, Malatya, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.290-295

Yeni bir doyumlu eyleyiciye sahip gecikmeye bağlı dayanıklı H∞ denetleyici ile aktif titreşim kontrolü

16. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu UMTS2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2013, ss.192-201

Eyleyici doyumlu gecikmeye bağlı H∞ denetleyici ile sismik zorlanma altındaki yapısal sistemlerin titreşimlerinin azaltılması

15. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu UMTS2011, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2011, ss.505-514

Köprülü krenlerde yük salınımlarının bulanık kazanç ayarlamalı PD kontrolör ile önlenmesi

15. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu UMTS2011, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2011, ss.199-204

Active Vibration Control of Seismic-Excited Structural System with LMI Based Dynamic Output-Feedback H-infinity Controller

10th Biennial International Conference on Vibration Problems (ICOVP), Prague, Çek Cumhuriyeti, 5 - 08 Eylül 2011, cilt.139, ss.419-424

Seismic vibration attenuation of a structural system having actuator saturation with a delay-dependent h∞ controller

10th International Conference on Vibration Problems, ICOVP 2011, Prague, Çek Cumhuriyeti, 5 - 08 Eylül 2011, cilt.139, ss.413-417

Köprülü Krenlerde Yük Salınımlarının Öz Uyarlamalı Bulanık Mantıklı P-ID Kontrolör ile Azaltılması

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2010, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2010, ss.553-558

Gecikmeye bağlı H∞ denetleyici ile eyleyici gecikmeli yapısal sistemlerin aktif titreşim denetimi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2010, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2010, ss.25-30

LMI tabanlı durum geri-beslemeli hibrit H2/H∞ kontrolör ile deprem etkisindeki yapısal bir sistemin aktif titreşim kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2009, Yıldız Teknik Üniversitesi,(Bu Bildiri, TOK2009 konferansından “Seçilen Makale” Statüsünde, Turkish Journal of Electrical Engineering Computer Sciences 19(6),s.839-849,2011, dergisinde yayımlanmıştır.), İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2009

LMI tabanlı çıkış geri-beslemeli H∞ kontrolör ile yapısal bir sistemin aktif titreşim kontrolü

14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS 2009, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 2 - 04 Temmuz 2009, ss.7-13

Raylı taşıt titreşimlerinin yapılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi

14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS 2009, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 2 - 04 Temmuz 2009, ss.241-247

Aks modellemesiyle hafif raylı taşıtın titreşimlerinin incelenmesi

14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS 2009, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 2 - 04 Temmuz 2009, ss.233-240

Bulanık kazanç ayarlamalı PD kontrolör ile bir yapının aktif titreşim kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2008, İTÜ, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.370-375

A comprasion of control algorithms for a half rail vehicle model under track irregularity effect

The Mechanics Conference to Celebrate the 100 th Anniversary of The Department of Engineering Science and Mechanics 2008, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2008

Active vibration control of a structure with ATMD using a robust self tuning scheme PID type fuzzy controller

The Mechanics Conference to Celebrate the 100 th Anniversary of The Department of Engineering Science and Mechanics 2008, 29 - 30 Mayıs 2008

Öz uyarlamalı bulanık mantıklı P-ID kontrolörüyle 9 katlı bir binanın aktif titreşim kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2007, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.312-317

Raylı taşıt titreşimlerinin bulanık PID kontrolör ile kontrolü

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2007, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.77-82

Fuzzy logic control of high speed rail vehicle vibrations on corrugated rail

The 36th International Congress Exhibition on Noise Control Engineering 2007, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2007, cilt.2007, no.7, ss.297-306

Active vibration control of a building structure using a hybrid fuzzy logic PID controller

The 36th International Congress Exhibition on Noise Control Engineering, Inter-noise 2007, 28 - 31 Ağustos 2007

Analyses of railway induced vibrations for different track types

The 36th International Congress Exhibition on Noise Control Engineering 2007, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2007, cilt.2007, no.5, ss.2374-2383

Fuzzy PID controller of vibrations of multi degree of freedom structural systems

7th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, ss.1-10

Fuzzy logic control of vibrations of tall structural system

Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation, Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, ss.291-295

Self-tuning fuzzy logic controller of vibrations of a multi degree of freedom structural systems

5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems 2006, Sakarya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2006, ss.462-474

Kitap & Kitap Bölümleri

Mekanik Titreşimler

Palme Yayın Dağıtım, Ankara, 2015

Diğer Yayınlar