Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

  • 2017 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi

Yönetilen Tezler

  • Hiyerarşik Lineer Modeller ve Bir Uygulama, DEMİR İ. , S.Kılıç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Parakende Sektörnde Lojistik Regresyonla Kayıp Müşteri Tahmini, DEMİR İ. , Ç.Kanar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Veri Zarflama Analizi ve Bir Uygulama, DEMİR İ. , Ö.Depren(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Yapısal eşitlik modellerinin okul memnuniyetine uygulaması, DEMİR İ. , A.Parmaksız(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Çok Değişkenli İstatistiksel kalite Kontrolünün İlaç Endüstrisinde Uygulanması, DEMİR İ. , M.Ülen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Hisse Senedi Fiyat Tahmini Üzerine Bir Uygulama, DEMİR İ. , H.Aykut(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015