Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of educational resources on mathematical achievements of Turkish students: Findings from PISA 2006

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.2439-2444, 2012 Özet
Link

Assessment of water quality using multivariate statistical techniques in Terkos water basin

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.29, ss.1355-1366, 2012 Özet
Link

Assessment of Surface Water Quality Using Multivariate Statistical Techniques: A Case Study of the Terkos Water Basin, Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.29, ss.1355-1366, 2012

USING PISA 2003, EXAMINING THE FACTORS AFFECTING STUDENTS' MATHEMATICS ACHIEVEMENT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.44-54, 2010 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teaching vocabulary with graphic novels

English Language Teaching, cilt.9, ss.95-109, 2016
Link

Use of Video and Audio Texts in EFL Listening Test

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, ss.83-89, 2015
Link

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.214-226, 2012
Link

Effects of Computer Use on Students’ Mathematics Achievement in Turkey

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.1802-1804, 2009
Link

Matematik Başarısına Etki Eden Faktörlerin HLM ile İncelenmesi

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi (ABMYO Dergisi), cilt.12, 2008
Link

Wave modelling through layered media using the BEM

Journal of Applied Sciences, ss.1703-1711, 2006

Acoustic wave modelling using two different numerical methods

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, cilt.8, ss.211-217, 2002
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

UZAKTAN EĞİTİM KURSLARINDA KURSİYER MEMNUNİYET DÜZEYİİNCELENMESİ: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2018
Link

UZAKTAN EĞİTİM KURSLARI İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ İNCELEMESİ:YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2018
Link

Bayesian Network Model of Turkish Financial Market from year-to-September 30th of 2016

nternational Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF’18), 28 - 30 Kasım 2018

Bayesian Analysis of Political Effects of Events on Financial Markets: A Case Study from Turkey

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 07 Aralık 2017

TMCB Altın Rezervinin Holt - Winters Üstel Düzleme Yöntemi ve Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 07 Aralık 2017

CLASSIFICATION OF THE FINANCIAL DATA USING MACHINE LEARNING METHODS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK: BIST-50 INDEX APPLICATION

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017), Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.130-131
Link

ECONOMETRIC MODELING THE STATE AIRPORTS AUTHORITY of TURKEY MONTHLY TOTAL AIRPORT PASSENGER

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017), Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.128-129
Link

Matematik Başarısını Etkileyen Davranışlar: PISA 2015

IV nd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017
Link

An Application of Markov Chains for Stock Price Movement’s Prediction

ECOEI 2017 - European Congress for Economic Issues:Unregistered “Youth” Employment:Impacts, Policies, Remedies, and Local Practices, 30 Mart - 01 Nisan 2017

Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching

GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language., Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

WEB BASED WATERSHED INFORMATION SYSTEMS ADVANTAGES FOR DECISION SUPPORT SYSTEMS

Water Conference in Arid Areas: The Way Forward, Muscat, UMMAN, 13 - 16 Mart 2016

Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Öbekleme Kullanarak E-Burun İle Elde Edilmiş Atıksu Kokularının Sınıflandırılması

ASYU-INISTA 2004 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2004

Türkiye İç Borç Stoğundaki Değişimin Ridge Regresyon İle Analizi

13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

Assessing the Relationship between Educational Performance and Attitudes of Turkish Students

1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications

Comparison the Performance of Players Playing Guard Position in NBA in 2009-2010 Season

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ 2011/12th International Econometrics, Operation Research and Statistics Symposium)

A New Graphical Approach to Exploratory Factor Analysis

5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics & Mathematical Education

NBA 2009-2010 Sezonu İçin Oyun Kurucu Pozisyonunda Oynayan Oyuncuların Performanslarının Karşılaştırılması

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu-(EYİ)

Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching.

GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language.

Kitap & Kitap Bölümleri

R ile Uygulamalı İstatistik

Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2017