Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Yalın Tedarik Zinciri Kapsamında Sanayi 4.0 için Sektörel Önceliklendirmenin Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Analizi

  Kaya İ. (Danışman)

  N.ALKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Tip-2 Bulanık Küme Yaklaşımı Çerçevesinde Nicel Kontrol Diyagramlarının Tasarımı ve Bir Uygulama

  Kaya İ. (Danışman)

  A.TURGUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • TİP-2 BULANIK KÜME YAKLAŞIMI İLE KUSUR SAYISI KONTROL DİYAGRAMLARININ TASARIMI VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR GERÇEK HAYAT UYGULAMASI

  Kaya İ. (Danışman)

  E.DEVRİM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Bakım yönetimi için bir karar destek sistemi önerisi: Toplu taşıma süreci üzerine bir uygulama

  Kaya İ. (Danışman)

  M.ERDOĞAN(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Bulanık mantık ve nötrosofik küme yaklaşımları kullanılarak risk analizi ve asfalt üretim süreci üzerine bir uygulama

  Kaya İ. (Danışman)

  S.TEPE(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Enerji Alternatiflerinin Bulanık Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi Ve Türkiye İçin Bir Yol Haritası

  KAYA İ.

  M.Erdoğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Algılanan Kalite Parametrelerinin Önceliklendirilmesi: Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımının Beyaz Eşya Sektöründe Uygulanması

  KAYA İ.

  G.KÖSE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Alternatif Pazarlama Stratejilerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım

  KAYA İ.

  Y.TOPKARCI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Lojistik Merkezi Seçimine Yönelik Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli: Doğu Anadolu Bölgesi Için Bir Uygulama

  KAYA İ.

  G.Sürmeli(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • BULANIK TAHMİN YÖNTEMLERİ ve İKİ FARKLI ALANDA UYGULANMASI

  KAYA İ.

  M.Şahin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • BÜTÜNLEŞİK BİR BULANIK KARAR MODELİ İLE TÜRKİYE İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  KAYA İ.

  M.ÇOLAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • FİNANS SEKTÖRÜNDE DEĞİŞKENLİĞİN ANALİZİ VE KONTROLÜ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BULANIK KONTROL DİYAGRAMLARI UYGULAMASI

  KAYA İ.

  C.YILDIZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK TABANLI BİR YAKLAŞIM

  KAYA İ.

  M.KILIÇ(Öğrenci), Doktora, 2016