Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

  • Algılanan Kalite Parametrelerinin Önceliklendirilmesi: Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımının Beyaz Eşya Sektöründe Uygulanması, KAYA İ. , G.KÖSE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK TABANLI BİR YAKLAŞIM, KAYA İ. , M.KILIÇ(Öğrenci), Doktora, 2016
  • BULANIK TAHMİN YÖNTEMLERİ ve İKİ FARKLI ALANDA UYGULANMASI, KAYA İ. , M.Şahin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Enerji Alternatiflerinin Bulanık Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi Ve Türkiye İçin Bir Yol Haritası, KAYA İ. , M.Erdoğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Alternatif Pazarlama Stratejilerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım, KAYA İ. , Y.TOPKARCI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Lojistik Merkezi Seçimine Yönelik Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli: Doğu Anadolu Bölgesi Için Bir Uygulama, KAYA İ. , G.Sürmeli(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • BÜTÜNLEŞİK BİR BULANIK KARAR MODELİ İLE TÜRKİYE İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KAYA İ. , M.ÇOLAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • FİNANS SEKTÖRÜNDE DEĞİŞKENLİĞİN ANALİZİ VE KONTROLÜ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BULANIK KONTROL DİYAGRAMLARI UYGULAMASI, KAYA İ. , C.YILDIZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016