Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Tip-2 Bulanık Küme Yaklaşımı Çerçevesinde Nicel Kontrol Diyagramlarının Tasarımı ve Bir Uygulama, Kaya İ. (Danışman) , A.TURGUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Yalın Tedarik Zinciri Kapsamında Sanayi 4.0 için Sektörel Önceliklendirmenin Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Analizi, Kaya İ. (Danışman) , N.ALKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Bakım yönetimi için bir karar destek sistemi önerisi: Toplu taşıma süreci üzerine bir uygulama, Kaya İ. (Danışman) , M.ERDOĞAN(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Bulanık mantık ve nötrosofik küme yaklaşımları kullanılarak risk analizi ve asfalt üretim süreci üzerine bir uygulama, Kaya İ. (Danışman) , S.TEPE(Öğrenci), Doktora, 2018
 • BULANIK TAHMİN YÖNTEMLERİ ve İKİ FARKLI ALANDA UYGULANMASI, KAYA İ. , M.Şahin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Enerji Alternatiflerinin Bulanık Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi Ve Türkiye İçin Bir Yol Haritası, KAYA İ. , M.Erdoğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Algılanan Kalite Parametrelerinin Önceliklendirilmesi: Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımının Beyaz Eşya Sektöründe Uygulanması, KAYA İ. , G.KÖSE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Alternatif Pazarlama Stratejilerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım, KAYA İ. , Y.TOPKARCI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Lojistik Merkezi Seçimine Yönelik Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli: Doğu Anadolu Bölgesi Için Bir Uygulama, KAYA İ. , G.Sürmeli(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • BÜTÜNLEŞİK BİR BULANIK KARAR MODELİ İLE TÜRKİYE İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KAYA İ. , M.ÇOLAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • FİNANS SEKTÖRÜNDE DEĞİŞKENLİĞİN ANALİZİ VE KONTROLÜ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BULANIK KONTROL DİYAGRAMLARI UYGULAMASI, KAYA İ. , C.YILDIZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK TABANLI BİR YAKLAŞIM, KAYA İ. , M.KILIÇ(Öğrenci), Doktora, 2016