Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

  • 2014 - 2015 Bölüm Başkan Yardımcısı

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Müh. Böl.

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Çevresel Risk Yönetimi

  • Lisans Çevre Ekonomisi

  • Lisans Su Temini ve Kanalizasyon Sistemleri

  • Lisans Kirlenmiş Toprakların Islahı

Yönetilen Tezler