Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pollution removal from leachate using bottom ash-bentonite-zeolite liner

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.160, ss.178-184, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TREATMENT OF REAL PARACETAMOL WASTEWATER BY FENTON PROCESS

CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, cilt.23, ss.177-186, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of water quality using multivariate statistical techniques in Terkos water basin

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.29, ss.1355-1366, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sea water quality assessment of Prince Islands' Beaches in Istanbul

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.184, ss.149-160, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Post treatment of poultry slaughterhouse wastewater and appraisal of the economic outcome

Environmental Engineering And Management Journal, cilt.11, ss.1634-1645, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Activated Sludge and Other Aerobic Suspended Culture Processes

Water Environment Research, cilt.51, ss.1073-1123, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Restoration of the Golden Horn Estuary (Halic)

WATER RESEARCH, cilt.43, ss.4989-5003, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of Textile Industry Wastewater in Anaerobic Condition Subcategory Coton Industry

Fresenius Environmental Bulletin, ss.1593-1599, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Integrated Study of Building Information Modeling (BIM) with Green Buildings for a Sustainable environment

Environmental Research Technology, cilt.2, ss.46-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaygın Kullanımlı Antibiyotiklerin Konvansiyonel Arıtma Tesislerinde Giderimi

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.1-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Askeri Alanlardaki Kirliliklerin Gideriminde Biyoremediasyon Teknikleri

KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi,, cilt.17, ss.31-36, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Organohalojenlerin Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi ve Giderim Yöntemleri

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.38-43, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevre Biyoteknolojisi Temelinde Genetik Yapısı Değiştirilmiş (Transgenik) Bitkilerle

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.45-52, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perlit ve Bitümlü Kömürün Filtre Malzemesi Olarak Kullanımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, cilt.2, ss.12-21, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dispanser ve Özel Hastanede Oluşan Katı Atık Miktarları

Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.237-241, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pestisit Kullanımı ve Çevre Kirlenmesi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, cilt.1, ss.36-37, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SURFACE AND SUBSURFACE FLOW WETLAND TREATMENT FOR SMALL COMMUNITYWASTEWATER

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCERECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018

STATISTICAL EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCERECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 15 - 16 Kasım 2018

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATI

4th International Water Congress, İzmir, Türkiye, 02 Kasım 2017, cilt.1, ss.55

Nanofiltrasyon Prosesi ile Antibiyotiklerin Sulu Çözeltiden Giderimleri

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.111

THE PROBLEM OF URBANIZATION AND ENVIRONMENTAL TOPICS IN URBAN TRANSFORMATION

International Symposium of Water and Wastewater Management, Malatya, Türkiye, 26 Ekim 2016, ss.55-59

Developing the Method for the AntibioticAnalyses Held in the Water Matrice

10th Aegean Analytical Chemistry Days, Çanakkale, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2016

Toxicity Determination of Poultry Slaughterhouse Wastewater in Receiving Environment

EurAsia 2016 Waste Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2016, ss.689-692

Removal of Highly Polluted Wastewater by Electrocoagulation Process

1st International Conference on Environmental Science and Technology, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, cilt.1

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Su Tasarrufu

Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 Mayıs 2015, ss.66

Watersheds and Management in İstanbul

6th Advances in Civil Engineering-6th İnternational Conference (ACE), 06 Ekim 2004 - 08 Ekim 2008

Earthqake Effects In Environmental Systems

Technical Congress of Küçükçekmece And Its Periphery “ Earthqake And Planning, İstanbul, Türkiye, 08 Ekim 2003, ss.781-787

Şeker Sanayii Atıklarının Anaerobik Olarak Arıtımı

Üçüncü Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Semineri, Ankara, Türkiye, 17 Eylül 2002, ss.142-150

Ev Kaynaklı Ecza Atıkları Potansiyelinin Araştırılması

GAP – Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 16 Ekim 2000, ss.1167-1176

Petrol Taşımacılığı ve Deniz Kirlenmesi

Deniz, Çevre, Enerji 2. Karamürsel Denizcilik Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 30 Haziran 1996, ss.100-110

İzokinetik Şartlarda Partikül Madde Ölçümünün İncelenmesi

I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 24 Haziran 1996, ss.571-580

Türkiyede Yeraltısuyu Kirliliği Potansiyelinin Araştırılması

GAP 1. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Mayıs 1996, ss.496-501

Türkiye deki Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi

Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, 26 - 29 Haziran 1993

Atmosferik Stabilite Taini Metotlarının İstanbul Bölgesinde Uygulanması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 1991, ss.741-746

Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet Analizlerinin Belirlenmesi

1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, ss.853

Nüfus Artışı İnsan Kaynağı ve Çevre İlişkileri

Türk Devletleri Arasında 1.İlmi İşbirliği Konferansı

Recoverable Materials from Domestic Solid Wastes in Istanbul Metropolitan City

Proceeding of the Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management

The Relation Of Flow-Cost For Aeration Tanks

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

The Potential of Household Hazardous Wastes in Metropolitan Istanbul City

Proceeding of the Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management

Kitap & Kitap Bölümleri

Çevre Bilim ve Teknoloji

ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSUARITIMI, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Fatma İlter TÜRKDOĞAN, Fatma Gülen İSKENDER, Neşe TÜFEKÇİ, Süleyman ÖVEZ, Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, ss.524-546, 2018

Çevre Bilim ve Teknoloji

PERLİT İLE ATIKSULARDA AMONYAK GİDERİMİ, Ayşegül Akdoğan Eker, Fatma İlter Türkdoğan, Fatma Gülen İskender,Neşe Tüfekci,Süleyman Övez, Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, ss.440-463, 2018

Waste Water - Treatment and Reutilization

Evaluation of Anaerobic Treatability of Between Cotton and Polyster Textile Industry Wastewater, Einschlag, F.S. Garcia, Editör, Intech, Londra, ss.50-64, 2011