Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitim Teknolojisi Standartlarının Kalite Yönünden İncelenmesi

International Conference on Quality in Higher Education - ICQH 2013

Öğretmenlerin Sosyal Ağ Kullanım Durumları

2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium

Öğrenme Nesneleri Üzerine Bir İnceleme

13th International Educational Technology Conference

Eğitimsel Arayüzlerde Göz İzleme Yöntemi ile Kullanışlılık Değerlendirme Örnekleri

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu - ICITS 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

101 Araçla Web 2.0

LMS, CMS, Sosyal Medya Araçları, Onur İşbulan,Zeliha Demir Kaymak,Mübin Kıyıcı, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.41-87, 2019 Özet
Link

Bilişim Teknolojileri

Algoritma ve Akış Şemaları, Serhat Bahadır Kert, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.37-50, 2018 Özet
Link