Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Opinions of Preservice Teachers on their Acceptance of the Use of Mobile Technologies For Teaching Purposes

Journal of Education and Training Studies, no.6, ss.94-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.320-338, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet
Link

Göz İzleme Yöntemiyle Öğretim Yazılımlarındaki Açılır Pencere Yapılarında Kullanışlılık Değerlendirmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.1, ss.324-332, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitim Teknolojisi Standartlarının Kalite Yönünden İncelenmesi

International Conference on Quality in Higher Education - ICQH 2013

Öğretmenlerin Sosyal Ağ Kullanım Durumları

2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium

Öğrenme Nesneleri Üzerine Bir İnceleme

13th International Educational Technology Conference

Eğitimsel Arayüzlerde Göz İzleme Yöntemi ile Kullanışlılık Değerlendirme Örnekleri

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu - ICITS 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

101 Araçla Web 2.0

LMS, CMS, Sosyal Medya Araçları, Onur İşbulan,Zeliha Demir Kaymak,Mübin Kıyıcı, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.41-87, 2019 Özet Creative Commons License
Link

Bilişim Teknolojileri

Algoritma ve Akış Şemaları, Serhat Bahadır Kert, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.37-50, 2018 Özet
Link