Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology

    Oturum Başkanı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 20

h-indeksi (WOS): 3