Arş.Gör.

Ahmet KABİL


Kimya-Metalurji Fakültesi

Met.ve Malzeme Müh.Böl.

Malzeme Müh.ve Bilimi

Araştırma Alanları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalik Malzemeler, Döküm Prensipleri ve Teknolojileri, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Alüminyum Geri Dönüşümünde Farklı Flaks (Eritken) Bileşimlerinin Mekanik Özelliklere Etkisi

Demir Ö., Kabil A. , Yüksel Ç., Çiğdem M.

5. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.1301-1305

2019

2019

The Effect of Mechanical Vibration on Casting Properties of Grain Refined A356 Alloy

Kabil A. , Koşatepe A.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.1-15 Creative Commons License

2019

2019

Microstructural Evolution Of Hyper Eutectic Etial-195 Aluminum Alloy Under Mechanical Vibration

Kabil A. , Yüksel Ç., Şerefoğlu M., Eker H.

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology , Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.20-21

2019

2019

Effect of TiBAl Addition on Microstructural Evolution of Al7Si0,3Mg Alloy in the Vibrated Mold Casting

Kabil A. , Yüksel Ç., Koşatepe A.

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.20

2018

2018

Effect of different amplitude of vibration during solidification of Al7Si0,3Mg on electrical conductivity

ÇELİKASLAN Ö., KABİL A. , YÜKSEL Ç., DIŞPINAR D.

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology,, Ankara, Türkiye, 22 Kasım 2018, ss.1

2018

2018

Hardness evolution of vibrating mold casting

KABİL A. , ÇELİKASLAN Ö., YÜKSEL Ç., DIŞPINAR D.

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.1

2018

2018

Ultrasonik Gaz Giderme Yöntemi ile İkincil Alüminyumun Kalitesinin Arttırılması

YÜKSEL Ç., KABİL A. , ÖZTÜRK M. C. , EKER H., DIŞPINAR D.

1stInternational Symposium on Light Alloys and Composite Materials, Karabük, Türkiye, 22 Mart 2018, ss.1

2018

2018

Titreşimli Dökümün Geri Dönüşüm A356 Alaşımının İçyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

YÜKSEL Ç., KABİL A. , ÖZTÜRK M. C. , EKER H., ERZİ E., DIŞPINAR D.

1stInternational Symposium on Light Alloys and Composite Materials, Karabük, Türkiye, 22 Mart 2018, ss.1