Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2021 PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2020 Çevre ve Ahlak Kitabı

  Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitapta bölüm

 • Kasım 2020 CLEAN-SOIL AIR WATER

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2020 TÜBİTAK Projesi

  1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

 • Ağustos 2020 Desalination And Water Treatment

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2020 MATERIALS RESEARCH EXPRESS

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2020 International Journal Of Environmental Analytical Chemistry

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2018 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2018 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

  SCI Kapsamındaki Dergi