Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solutions for fuzzy matrix games

COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, cilt.60, ss.399-410, 2010 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fuzzy matris oyunların çözümleri üzerine

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.25-35, 2010

A linear interactive solution concept for fuzzy multiobjective games

EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, cilt.3, ss.107-117, 2010

Fuzzy matris oyunların çözümleri üzerine

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2010

A new solution concept in fuzzy matrix games

World Applied Sciences Journal, cilt.7, ss.866-871, 2009

Dengeli- Seçme ve Seçtirmeli-Ekonomik Beslenme

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, ss.94-100, 2004

Transportation of the Fuzzy Amounts using the Fuzzy Cost

Journal of Marmara for Pure and Applied Sciences, ss.139-155, 2002

Stokastik, Minimum Zamanlı, Aralıklı Taşıma Problemi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.145-147, 1998
Link

Interval Transportation Problem and A Solution Proposal

Marmara University, Journal of Sciences and Technology, ss.85-90, 1998
Link

A Stochastic Interval Transportation Problem With Minimum Time

Journal of Institute of Mathematics & Computer Sciences, 1998
Link

Beslenmenin Matematik Modeli

Diabet ve Endokrinoloji Yıllığı, ss.152-155, 1986
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar