Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi Dr.

    Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

  • 2005 - 2012Araştırma Görevlisi

    Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

Yönetilen Tezler

  • Şaftlarda Yanal Toprak Basınçlarının Sayısal Analizlerle İncelenmesi, SELÇUK M. E. (Eş Danışman) , C.Ramazan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • YTÜ Davutpaşa Kampüsünün Jeolojik Kesitlerinin Veri Bankası Oluşturularak Modellenmesi, SELÇUK M. E. , S.DEMİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Karayollarında Heyelan Potansiyelinin İncelenmesi ve Stabilizasyonu, SELÇUK M. E. , Y.KARAVIN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016