Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geotechnical properties of tire-sand mixtures as backfill material for buried pipe installations

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.9, sa.4, ss.447-464, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonlinear dynamic behavior of Pamukcay Earthfill Dam

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.9, sa.1, ss.83-100, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Revised stratigraphy of the Tertiary deposits of Istanbul and their engineering properties

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.72, ss.413-420, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seismic Response of Ambar Dam to Recorded Earthquake

International Journal of Advanced Research, cilt.3, sa.11, ss.979-994, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıvılaşabilen Tabakalar Üzerinde İnşa Edilen Dalgakıranların Depremler Sırasındaki Davranışı

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.30, sa.2, ss.235-252, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Applications of Wind Turbines in Turkey

ANNALS OF UNIVERSITY OF ORADEA, CONSTRUCTIONS AND HYDRO-INSTALLATIONS FASCICLE( Journal of Applied Engineering Sciences), cilt.13, sa.1, ss.181-187, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İstanbul Tersiyer Çökellerinin Yeni Stratigrafisi ve Mühendislik Özellikleri

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.28, sa.4, ss.323-334, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CHARACTERISTICS AND FORMATION MECHANISM OFA HIGHWAY LANDSLIDE

8th International Geotechnical Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2019

Kaya Oyma Yapıların Davranışının Sayısal Analizler ile İncelenmesi (Türkçe)

8th International Geotechnical Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2019

INVESTIGATION of TURKSİH SEISMIC CODES REGARDING to RESPONSE SPECTRA

INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONFERENCE, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.1-6

Depremde Bodrumlu Çok Katlı Bir Binaya Etkiyen Toprak Basınçları (Türkçe)

4th International Scientific Research Congress, Yalova, Türkiye, 14 Şubat 2019, cilt.1, sa.1, ss.1112

Şev Stabilitesinin Baret Kazıklarla Sağlanması; Bir Vaka Analizi

4th ınternational Scientific Research Congress, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, cilt.1, sa.1, ss.1091

Konsol İstinat Duvarlarının Eski ve Yeni Deprem Yönetmeliği ile İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül 2018, cilt.3, ss.1173-1182

Mevcut ve Yeni Deprem Yönetmeliklerinin Tepki Spektrumlarına göre Karşılaştırılması; İstanbul Örneği

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül 2018, cilt.3, ss.1213-1224

Konsol İsitnat Duvarlarının Eski ve yeni Deprem Yönetmeliğine göre Maliyeti

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül 2018, cilt.3, ss.1183-1190

Şaftlarda Yanal Toprak Basınçlarının Sayısal Analizlerle İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.59-68

Arazide Sıkıştırılmış Kil Dolgu Zeminlerin Kayma Mukavemetinin Laboratuar Deneyleri ile Belirlenmesi

2nd International Conference on Advanced EngineeringTechnologies - ICADET 2017, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, ss.1630

Estimating Load Displacement Behavior of Soft Clays

The Third Australasia and South-East Asia Structural Engineering and Construction, 31 Ekim - 04 Kasım 2016

Açık Kazı Yapılan Kömür Ocaklarından Stabilite Problemleri Soma Heyelanı Örneği

ZM.16 - Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi,Atatürk Üniversitesi,Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, cilt.2, ss.755-760

İskele Kaziklarinin Sayisal Analizleri

8.Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB,, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2014, cilt.1, ss.357-368

Benzer Zemin Koşullarında Farklı Tipteki Derin Kazı Destekleme Yapılarının Performanslarının Değerlendirilmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi (ZMTM15), Ankara, Türkiye, 16 Ekim 2014, cilt.1, ss.455-464

SEISMIC BEHAVIOR OF BREAKWATERS ON LIQUEFIABLE LAYERS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE GEOTECHNICAL ENGINEERING From Case History to Practice In honour of Prof. Kenji Ishihara, İstanbul, Türkiye, 17 Haziran 2013, ss.1

Determination of Pipeline Damages during Earthquakes Considering Different Soil Formations

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, Epoka University, Tirana, Albania., Tirane, Arnavutluk, 23 - 25 Mayıs 2013, cilt.1

Tarihi Kireç Harçlarının Tanımlanmasında Uygulanan Deney Yöntemlerinin İrdelenmesi

İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongre ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.84-85

AMBARLI TOPRAK DOLGU BARAJININ DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 Ekim 2012, cilt.1, ss.555-562

A Model Study on Earthquake Behaviour of Breakwaters

3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Near East University, Nicosia, North Cyprus., Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2012, cilt.1, ss.355-361

Türkiye de Rüzgâr Türbini Uygulamaları

TMMOB İnş. Müh. Odası, 4. Geoteknik Sempozyumu, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2011

A Numerical Evaluation of a Cover Embankment Model on Very Soft Halic Dredge Material

5th International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials (IS), Seoul, Güney Kore, 1 - 03 Eylül 2011, ss.1136-1143 identifier

YASS nın Drenaj Hendekleri ile Düşürülmesinin Bir Şev Duyarşlılığı Örneğinde İncelenmesi

II.Mühendislik Bilimleri Genç Arastırmacılar Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2005

Mikrotremorların Kullanımı ve Zemin Kayma Dalgası Hız Profilinin Çıkarılması

II.Mühendislik Bilimleri Genç Arastırmacılar Kongresi, 01 Kasım 2005, cilt.1, ss.1

Yerel Zemin Koşullarinin Belirlenmesinde Mikrotremor Ölçümlerinin kullanılması Adapazarı Örneği

Kocaeli Deprem Sempozyumu, Türkiye, 23 Mart 2005 - 25 Mart 2007, cilt.1, ss.1167-1177

Kitap & Kitap Bölümleri

2. BÖLGENİN SİSMİK ÖZELLİKLERİ VE SON DEPREMLER, 4. VAN DEPREMİ’NİN TİTREŞİM KARAKTERİSTİKLERİ VE MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ , 5.BÖLGEDE YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

YTÜ 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ TEKNİK İNCELEME RAPORU, Güney, D, Editör, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, ss.6-25, 2011

Bilirkişi Raporları

bilirkişi raporu

İdare Mahkemesi, ss.12, İstanbul, 2017