Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Expectations of Pre-Service Primary Teachers Towards A Book About Teaching Of Mathematics on Primary Education

International Online Journal of Education and Teaching, cilt.6, ss.486-497, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Expectations and Opinions of Pre-service Primary Teachers Towards Teaching of Mathematics Courses

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10, ss.282-296, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identifying Common Errors in Vertical Lowercase Manuscript Writing of the First Graders in Primary School

Journal of Education and e-Learning Research, cilt.5, ss.144-156, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Adaptation of Children’s Perceived Use of Self-regulated Learning Inventory

Educational Research and Reviews, cilt.13, ss.375-381, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerilerinin Gelişiminde Anne Babaların Rolü

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi Dergisi, cilt.6, ss.1-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bir Matematik Öğretimi Kitabından Beklentileri

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

Views and Knowledge Levels of Middle School Student Teachers about the Approach of Problem Posing

International Conference on Social Sciences and Humanities 2017, Üsküp, Makedonya, 12 - 14 Mayıs 2017

Öğrencilerin Öz Düzenlemeli Öğrenme Becerilerinin Gelişiminde Anne Babaların Rolü

III. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, cilt.0, no.0

İlkokul Öğrencilerinin Öz düzenlemeli Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2014, ss.589-598

Kitap & Kitap Bölümleri

Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğretim Programlarında Temel Matematik

Eğitim Bilimleri, Oğuz Kutlu, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.25-32, 2018