Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Yönetilen Tezler

 • Meme Kanserli Olgularda BRCA1 ve BRCA2 Genlerindeki Duplikasyon ve Delesyonların MLPA Tekniği ile incelenmesi

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  T.Tuncel(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Küçük Hücreli Olmayan Akciger Kanseri Dokulannda Her-2/Neu ve EGFR Genlerinin Real-Time PCR Yöntemiyle incelenmesi

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  D.Uzun(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserleri İle İlişkili Genlerin Delesyon ve/veya Amplifikasyonlarının Multipleks-Ligation-Dependend Probe Amplification (MLPA) Yöntemiyle İncelenmesi

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  E.Tepeli(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Varfarin Kullanan Olgularda CYP2C9 ve VKORC1 Genlerindeki Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin (SNP) incelenmesi

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  E.Atlı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Obez Postmenopozal Bayanlarda Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmi ile Kemik Mineral Dansitesi Arasındaki İlişki

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  F.Kısaayak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • İnsülin Gen Polimorfizmi ile Prostat Kanseri Arasındaki ilişki

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  T.Basmacı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Türk Populasyonunda Vitamin D Reseptör Geni Polimorfizmleri ile Prostat Kanseri Arasındaki ililşki

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  S.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Meme Kanserli Olgularda miR-125a ve miR-34a mikroRNA' larının Genomik Dizilerinin Dizileme Yöntemiyle incelenmesi

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  Ü.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Meme Tümörlerinde Taxotere ve Adriamycin'e In Vitro Cevap Farklılıkları ile TWIST Gen Ekspresyonu Arasındaki İlşkinin Araştırılması

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  S.Demir(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Parkinson Hastalığı ile ilişkilendirilmiş Genlerin Delesyon velveya Amplifikasyonlarının Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification ( MLPA) Yöntemi ile incelenmesi

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

  A.Kurtuluş(Öğrenci), Doktora, 2016