Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Yönetilen Tezler

 • Meme Kanserli Olgularda BRCA1 ve BRCA2 Genlerindeki Duplikasyon ve Delesyonların MLPA Tekniği ile incelenmesi, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , T.Tuncel(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Küçük Hücreli Olmayan Akciger Kanseri Dokulannda Her-2/Neu ve EGFR Genlerinin Real-Time PCR Yöntemiyle incelenmesi, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , D.Uzun(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserleri İle İlişkili Genlerin Delesyon ve/veya Amplifikasyonlarının Multipleks-Ligation-Dependend Probe Amplification (MLPA) Yöntemiyle İncelenmesi, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , E.Tepeli(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Varfarin Kullanan Olgularda CYP2C9 ve VKORC1 Genlerindeki Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin (SNP) incelenmesi, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , E.Atlı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Obez Postmenopozal Bayanlarda Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmi ile Kemik Mineral Dansitesi Arasındaki İlişki, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , F.Kısaayak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • İnsülin Gen Polimorfizmi ile Prostat Kanseri Arasındaki ilişki, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , T.Basmacı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Türk Populasyonunda Vitamin D Reseptör Geni Polimorfizmleri ile Prostat Kanseri Arasındaki ililşki, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , S.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Meme Kanserli Olgularda miR-125a ve miR-34a mikroRNA' larının Genomik Dizilerinin Dizileme Yöntemiyle incelenmesi, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , Ü.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Meme Tümörlerinde Taxotere ve Adriamycin'e In Vitro Cevap Farklılıkları ile TWIST Gen Ekspresyonu Arasındaki İlşkinin Araştırılması, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , S.Demir(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Parkinson Hastalığı ile ilişkilendirilmiş Genlerin Delesyon velveya Amplifikasyonlarının Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification ( MLPA) Yöntemi ile incelenmesi, MÜSLÜMANOĞLU M. H. , A.Kurtuluş(Öğrenci), Doktora, 2016