Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2002 - Devam Ediyor Konjenital Kardiyak Malformasyonlu çocuklarda Homosistein Düzeyleri ve Metilen Tetrahidrofolat Reduktaz Gen Poliformizmi ile ilişkisi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

 • 2001 - Devam Ediyor NIDDM'li Hastalarda B3 Adrenerjik Reseptör, Lipopretein Lipaz, Glikojen Sentetaz Gen polimorfizmlerinin İnsülin Direnci, Obezite, Diyabetik Mikro Ve Makro Vasküler Komplikasyonlar , Dislipidemi Ve Leptin İle Korelasyonu

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

 • Devam Ediyor Türkiye ve Belçikada Popülasyon Genetiği Karakterizasyonu

  TÜBİTAK Projesi

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.

 • 2017 - 2018Diosgeninin Glioblastoma Multiforme Hücre Hatlarında Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Belirlenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  MÜSLÜMANOĞLU M. H. (Yürütücü) , YAĞBASAN A.

 • 2009 - 2011Tıbbi Önemi Olan Küf ve Mayaların Moleküler İdentifikasyonu

  TÜBİTAK Projesi

  MÜSLÜMANOĞLU M. H.