Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

QT Zaman Aralığının Gauss Karışım Modeli ve Yapay Sinir Ağı Tabanlı Tespiti

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.752-762, 2017
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DESIGN AND CONTROL OF AN EXOSKELETON ROBOT: A MATLAB SIMSCAPE APPLICATION

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING: ICAME 2018, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2018, ss.1

Design and Control Strategy of Different Scanning Calorimetry

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL, 19 - 21 Aralık 2018

Bir Üst Uzuv Rehabilitasyon Robotu Kullanarak EMG Sinyalleriyle Yapay Sinir Ağları Tabanlı Empedans Tahmini

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, Türkiye, 21 Eylül - 23 Aralık 2017, cilt.1, ss.484-489

ROTOR andDIFFUSER OPTIMIZATION of a NOVEL AXIAL FLOW LEFTVENTRICULAR ASSIST DEVICE

The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences(ICENS), Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.1

Multilead QT Interval Analysis Algorithm Based on Continuous Wavelet Transform

4th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2017, ss.318-322 Özet

Yapay Zeka Tabanında Otomatik QT zamanaralığı Ölçümü

TIPTEKNO'16 TIP TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016
Link

Automatic QT interval Measurement Based on Neural Networks

TIPTEKNO'16 Tıp Teknolojileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2016, ss.94-97
Link

Heartbeat pattern classification algorithm based on Gaussian mixture model

11th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016, Benevento, İtalya, 15 - 18 Mayıs 2016
Link

Gauss Karışım Modeli Tabanında T Dalgası Sonu Sınıflaması

24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), Zonguldak, Türkiye, 16 Mayıs 2016, ss.1
Link

Arrhytmic and Non Arrhytmic Heartbeat Classification based on Gaussian Mixture Model

2016 Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting (EBBT), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2016
Link

Gauss Karışım Modeli Tabanında Aritmik ve Aritmik olmayan Kalp Atımı Sınıflaması

2016 Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting (EBBT), İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2016, ss.1-4
Link

T-Wave End Pattern Classification Based on Gaussian Mixture Model

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.1953-1956 Özet