Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mimari Açıdan Bir Türk-İslâm Şehri: ‘Kazan’ (15-16. yy)

Milli Saraylar, sa.17, ss.163-178, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilyar Cuma Camii

24. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, ss.151-152 Creative Commons License

İSLAMİYETİ İLK KABUL EDEN TÜRK DEVLETİ İDİL BULGAR DEVLETİ MİRASI: BULGAR ŞEHRİ

23. ULUSLARARASI ORTA ÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Edirne, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2019, ss.8-12

ANTALYA M.K.E.K. ANTALYA PİL FABRİKASI LOJMANLARI

Docomomo_tr, Balıkesir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, ss.106-107 Creative Commons License