Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Analitik Kimya

  • Magnetik Rezonans Spektroskopisi

  • Sensörler

  • Organik Kimya

  • Makromoleküller Kimyası

  • Organik Reaksiyon Mekanizmaları

  • Organik Spektroskopi

  • Temel Bilimler