Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Application of chemometric methods to the purity analysis of PAMAM dendrimers

CHEMICAL PAPERS, cilt.71, ss.127-135, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Cytotoxicity and biodistribution studies on PEGylated EDA and PEG cored PAMAM dendrimers

JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION, cilt.27, ss.1645-1658, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

CHARACTERIZATION OF Co(II)-PAMAM DENDRIMER COMPLEXES WITH POLYPROPYLENE OXIDE CORE BY USING UV-VIS SPECTROSCOPY

Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, cilt.35, ss.263-270, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Microwave assisted synthesis of Jeffamine cored PAMAM dendrimers

EUROPEAN POLYMER JOURNAL, cilt.52, ss.218-226, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Synthesis, characterization and antimicrobial activity of water soluble dendritic macromolecules

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.44, ss.1093-1099, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Dendritic polychelatogens: Synthesis, characterization, and metal ion binding properties

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.109, ss.2808-2814, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Poliamidoamin (PAMAM) Dendrimerlere İyonik Sıvı Kristal Özellik Kazandırılması,S12

V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Tokat, Türkiye, 01 Eylül 2014, ss.22

Pharmological Investigation of PPO Based Dendritic Macromolecules

MAM-08, 4th IUPAC-Sponsored International Symposium on Macro-and Supramolecular Architectures and Materials Synthesis, Properties and Applications
Link

Catalytic Properties of Polyamido Dendrimers

9th IUPAC Euroasia Conference on Chemical Sciences (EUAS C2S-9)
Link

Novel Building Blocks for Cascade Synthesis

11. IUPAC Int. Symp. on Macromolecular-Metal Complexes
Link

Dendrimers as Potentials Drug Carriers, Microwave Assisted Synthesis of Pamam Type Dendrimers

Symposium on Drug Research and Development, From Chemistry to Medicine, cilt.1, ss.35-36
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Organik Kimya 11.Basımdan Çeviri

1- Bağlar ve Molekül Yapısı, 2-Karbon Bileşikleri Topluluğu, Prof. Dr. Cavit Uyanık, Editör, Literatür -Yayıncılık, İstanbul, ss.1-97, 2016
Link