Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edb. Fakültesi, Kimya

 • 2010 - 2014Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edb. Fakültesi, Kimya

Verdiği Dersler

 • LisansOrganic Chemistry I

 • LisansNMR Spectroscopy

 • LisansOrganic Chemistry II

Yönetilen Tezler

 • Mikrodalga yöntemiyle yeni pamam türü dendrimerlerin sentezi ve biyokimyasal özelliklerinin araştırılması, TÜLÜ M. , E.Çalık(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Suda Çözünür Dentritik Makromolekül Sentezi ve Karakterizasyonu, TÜLÜ M. , M.Şenel(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Dentritik Makromoleküller için Monomoer Sentezi, TÜLÜ M. , Y.Duran(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Makrosiklik eter ve türevlerinin sentezi, karekterizasyonu, iyon geçirgenliği ve biyolojik aktivitelerini incelenmesi, TÜLÜ M. , Z.Söyler(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Mikrodalga destekli yeni nesil PAMAM türü dendrimerlerin sentezi ve ilaç taşıyıcı özelliklerinin araştırılması, TÜLÜ M. , M.Ulvi(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Mikrodalga Destekli Yeni PAMAM Türü Dentrimer Sentezi ve Analitik/Kemometrik Uygulamları, TÜLÜ M. , A.Serol(Öğrenci), Doktora, 2016
 • İYONİK SIVI KRİSTAL DENDRİMERLERİN SENTEZİ VE MEZOMORFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, TÜLÜ M. , H.Nezih(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Mikrodalga destekli yeni PAMAM türü dendrimerlerin sentezi ve analitik uygulamaları, TÜLÜ M. , C.Dızman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Makromoleküler ligandlar ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özellikleri, TÜLÜ M. , S.Usta(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • PAMAM Türü Dendrimerlere Katalitik Özellik Kazandırılması, TÜLÜ M. , K.Harmandar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016