Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2016 - Devam Ediyor Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

 • 2011 - 2013MİLRES - Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi

 • 2009 - 2010Doğrudan tahrik dönel motor yardımıyla oluşturulan doğrusal olmayan sürtünmenin modellenmesi ve etkilerinin giderilmesini sağlayacak kontrol algoritmalarının geliştirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ENGİN Ş. N. (Yürütücü)

 • 2005 - 2008Isıl İşlem İle Sertleştirilebilen Çelik Sacların Yüksek Sıcaklıkta Şekillendirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ENGİN Ş. N.

 • 2004 - 2007Anaerobik Atıksu Arıtma Proses Sisteminin Modellenmesi ve Etkin Kontrol Algoritmalarının Geliştirilmesi

 • 2002 - 2005Deprem Karakteristiklerinin Simülasyon Yardımıyla Olası Etki ve Hasarlarının Önlenebilmesi için Deneysel Tasarımla Modelleme

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  ENGİN Ş. N.