Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SEISMIC PROTECTION OF MUSEUM COLLECTIONS: LESSONS LEARNED AFTER THE 1999 EARTHQUAKES IN TURKEY (1)

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.29, ss.289-300, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Earthquake risk mitigation in Istanbul museums

NATURAL HAZARDS, cilt.53, ss.97-108, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müzeler Karantinada!

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.15, ss.389-402, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzelerde Risklere Hazırlık

Yerel Kimlik, ss.26-31, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Fabrika-i Hümâyûnlar

Sigma Dergisi Özel Sayı, ss.15-24, 2008 (Hakemsiz Dergi)

A Management Model for Archaeological Site Museums in Turkey

MUSEUM MANAGEMENT AND CURATORSHIP, no.4, ss.336-348, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Prevenzione terremoti nei musei di Istanbul

Nouva Museologia, ss.9-11, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Atina’ya Tepeden Bakan Müze: Akropolis Müzesi

Arkitekt, ss.27-29, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Empuries Antik Kenti ve Ören Yeri Müzesi

ARKİTEKT, ss.68-71, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Yerel Müzelerimizden Efes Müzesi

ARKİTEKT, ss.30-34, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müze Sergilerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

International Ankara Conference on Scientific Researches, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.1-2

Site Museum As A Mediator in Cultural Heritage Protection: Seismic Efforts in Turkey

First International Meeting of Archaeological Site Museums, Meksiko City, Meksika, 20 Kasım 2016

Protection and Interpretation of Cultural Heritage in Turkey: Site-museums or In-situ Preservation

3rd International Symposium on Seoul City Wall: Scientific Conservation and Creative Intervention of City Walls, Seul, Güney Kore, 29 Ekim 2014, ss.132-161

Müze Kurmak: Bir Düşü Gerçekleştirmek

Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Eylül 2012, ss.43-52

A New Understanding of Display for the State Museums in Turkey: The Diyarbakir Museum Project

Museums and Display: Stories in a Showcase Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 2009

Seismic Conservation of State Museum Collections in Turkey

International Conference on Vulnerability of 20th Century Cultural Heritage to Hazards and Prevention Measures, Leros, Yunanistan, 22 Nisan 2009, ss.203-209

A Pilot Project on Non-structural Risk Mitigation Against Earthquake in the Museums of Istanbul

Istanbul 2007: Earthquake Protection of Museums International Conference, İstanbul, Türkiye, 04 Haziran 2007, ss.33

Seismic Risk Mitigation in Istanbul Museums

Advances in the Protection of Museum Collections from Earthquake Damage, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 03 Mayıs 2006, ss.95-105

İstanbul Müzeleri’nde Depreme Karşı Yapısal Olmayan Risklerin Belirlenmesi

7. Müzecilik Semineri, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2004, ss.46-54

Non-Structural Mitigation Against Earthquake: A Case Study of Istanbul Museums

Museum SOS: Strategies for Emergency Response & Salvage as part of the 19th Annual Meeting of the Society for the Preservation of Natural History Collections, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 11 Mayıs 2004

Earthquake Preparedness and Cultural Heritage Losses: The Case Study of Istanbul Museums

International Symposium on Cultural Heritage Disaster Preparedness and Response, Hyderabad, Hindistan, 23 Kasım 2003, ss.243-248

Earthquake Preparedness at the Istanbul Museums

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Conference on Preparing for the Worst, Planning for the Best: Protecting our Cultural Heritage from Disaster, Berlin, Almanya, 30 Temmuz 2003, ss.53-59

Archaeological Site Museums in Turkey

6th International Congress Cultural Heritage: Context and Conservation, Havana, Küba, 14 Nisan 2003, ss.49

Archaeological Sites in Turkey with a Focus on Archaeological Site Museums

International Seminar on Museology, Display and Preservation of Archaeological Sites in the Mediterranean Countries: Providing Basis for the Sustainable Development in the Mediterranean Basin through the Valorisation of Cultural Heritage, Barcelona, İspanya, 19 Ocak 2002, ss.56-59

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünya Miras Alanlarında Afet Risklerinin Yönetimi: UNESCO'nun Çalışmaları

Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi, Ünal, Z.G., Ertürk, N., Editör, İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı, İstanbul, ss.27-39, 2019

Müze Koleksiyonlarının Depreme Karşı Korunması

MÜZEBİLİMİN ABC'Sİ, ERTÜRK N., URALMAN H., Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.157-168, 2012

Earthquake

Handbook on Emergency Procedures, WILLEM HEKMAN, Editör, Icom, Amsterdam, ss.30-35, 2010

Müze Koleksiyonlarına Yönelik Risklerin Azaltılması ve Risk Yönetimi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2006 Yıllığı, Müze, Editör, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.499-510, 2007

Seismic Conservation of Cultural Treasures in the Museums of Istanbul

KNOW RISK, UNITED NATIONS, Editör, Tudor Rose Publıcatıons, Genevre, ss.186-187, 2005

Müzeler ve Müzecilik Bibliyografyası (1996-2001)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte Kitabevi, İstanbul, 2003

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar