Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Boşluklu perdeli sistemlerde üst kat bağ kirişlerinin rijitliği ile ilgili bir irdeleme, ALACALI S. , R.Barış(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yapıların Japon Sismik İndeks Yöntemi ile İncelenip Yapısal Çözümleme Sonuçlarının Karşılaştırılması, ALACALI S. , E.Kudak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Betonun kesme mukavemetinin belirlenmesinde kısmi güvenlik katsayısının olasılıksal yöntemlerle belirlenmesi, ARSLAN G. , ALACALI S. (Eş Danışman) , A.Sağıroğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yapısal Göçme Olasılıklarının İkinci Moment Yaklaşımı İle Tahmin Edilmesi, ALACALI S. , Ö.Yokmaç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Dairesel kesitli kolonların kuşatma ve pekleşme etkilerinin gözönüne alınarak boyutlandırılması ve limit tasarımı, ALACALI S. , A.Ünal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yapısal Sistemlerin Göçme Olasılığının Monte Carlo Yaklaşımı ile Belirlenmesi, ALACALI S. , K.Menteş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Planda düzensizlik içeren yapısal sistemlerin analizinde kullanılan paket programların irdelenmesi, ALACALI S. , A.Taşçıoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yapısal Sistemlerin Göçme Olasılığının Monte Carlo Yaklaşımı ile Belirlenmesi, ALACALI S. , A.Sağıroğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yapısal Sistemlerin Güçlendirilmesinde Taban İzolasyonu Yönteminin Uygulanması, ALACALI S. , K.Menekşe(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Betonarme kolonların kuşatma ve pekleşme etkileri dikkate alınarak çözümlenmesi ve boyutlandırılması, ALACALI S. , T.Kurtuluş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Limit Hesap teorisinde mekanizma durumunun belirlenmesi ve göçme riskinin saptanması, ALACALI S. , B.Keskin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999