Araştırma Alanları

 • Bor Kimyası

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Teknolojisi

 • Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Kimyasal Teknolojiler

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Malzeme Karakterizasyonu

 • Kimya

 • İnorganik Kimya

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji