Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2018 - 2019Çeşitli Gıda Atıklarından Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri ve Çeşitli Çözücüler Kullanılarak Pektin Eldesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  TUĞRUL N. (Yürütücü) , KARBUZ P.

 • 2016 - 2017MİKRODALGA YÖNTEMİYLE AKTİFLEŞTİRİLEN FARKLI MEYVE KABUKLARININ ADSORBSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  TUĞRUL N. (Yürütücü)

 • 2015 - 2016Farklı Endüstriyel Atıklardan Sentezlenen Hidroksiapatitin Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Atık Sulardan Ağır Metal Geri Kazanımı

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  TUĞRUL N. (Yürütücü)

 • 2015 - 2015FARKLI BOR VE ÇİNKO KAYNAKLARINDAN ULTRASONİK YÖNTEM İLE ÇİNKO BORAT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  TUĞRUL N. (Yürütücü)

 • 2011 - 2014Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarının Adsorbansı Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  TUĞRUL N. (Yürütücü)