Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2006 - 2017Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2005 - 2006Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2002 - 2005Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansEnstrümental Analizler

 • LisansKimya Mühendisliği Ekonomisi

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • DoktoraUzmanlık Alan Dersi (Doktora)

 • LisansKimya Mühendisliği Uygulamaları

 • Doktoraİleri Organik Teknolojiler

 • Yüksek LisansYakıt Teknolojisi

 • LisansKimya Mühendisliği Hesaplamaları

 • DoktoraDoktora Tezi

 • LisansEnstrümental Analizler Lab.

 • LisansKimya Mühendisliği Ekonomisi

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • LisansKimya Mühendisliği Lab III

 • Doktoraİleri İnorganik Teknolojiler

 • LisansBitirme Çalışması

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

 • LisansKimyasal Teknolojiler

 • LisansKimya Mühendisliği Uygulamaları

 • LisansKimya Mühendisliği Ekonomisi

 • Doktoraİleri Organik Teknolojiler

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • LisansKimya Mühendisliği Uygulamaları

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansKimya Mühendisliği Lab III

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • LisansKimyasal Teknolojiler

 • LisansYağ Teknolojisi

Yönetilen Tezler

 • Çeşitli Gıda Atıklarından Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri ve Çeşitli Çözücüler Kullanılarak Pektin Elde, TUĞRUL N. , P.Karbuz(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Deniz Ürünlerinin Farklı Yöntemlerle Kurutma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi, TUĞRUL N. , A.Can(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • MnSO4.H2O ve H3BO3 den Hidrotermal ve Katı-Hal Kombine Yöntem ile Mangan Borat Üretimi, TUĞRUL N. , E.Fırat(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Mikrodalga Yöntemiyle Aktifleştirilen Farklı Meyve Kabuklarının Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, TUĞRUL N. , Ö.Yılmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Farklı Endüstriyel Atıklardan Sentezlenen Hidroksiapatitin Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Atık Sulardan Ağır Metal Geri Kazanımı, TUĞRUL N. , S.Kızıltaş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Zn5(CO3)2.(OH)6 ve ZnCl2' DEN Ultrasonik Yöntem ile Yüksek Verimli Çinko Borat Üretimi,, TUĞRUL N. , D.Sena(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Farklı Bor ve Çinko Kaynaklarından Ultrasonik Yöntem ile Çinko Borat Üretimi ve Karakterizasyonu, TUĞRUL N. , A.Can(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Farklı Kaynaklardan Üretilmiş Hidroksiapatit ve Antibiyotik Katkısının Kemik Çimentosunun Dayanımına Etkisinin İncelenmesi, TUĞRUL N. , Ö.Can(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Çeşitli Meyve Kabuklarından Biyochar Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TUĞRUL N. , Ş.Nur(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Farklı Kaynaklardan Üretilmiş Hidroksiapatit Katkısının Kemik Çimentosunun Dayanımına Etkisinin İncelenmesi, TUĞRUL N. , N.Gelibolu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarını Adsorblama Özelliklerinin Farklı Bağlayıcılar Kullanılarak Geliştirilmesi, TUĞRUL N. (Danışman) , E.Çınar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarının Adsorbansında Kullanımının Geliştirilmesi, TUĞRUL N. , Ş.Kölemen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Çeşitli Bor Minerallerinden Hidrofobik ve Nanoyapılı Çinko Borat Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TUĞRUL N. , E.Öztürk(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Çeşitli Bor Minerallerinden Hidrofobik Çinko Borat Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TUĞRUL N. , M.Bardakçı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Galvaniz Çamurunun Değerlendirilmesi ve Geri Kazanımı, TUĞRUL N. (Eş Danışman) , Ö.Dere(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009