Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Adaptation of Foreign Tv Dramas In Turkey

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Kamusal Alanda Ritüeller ve İlişkiler: At Pazarı Örneği

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Gündelik Yaşam Tarihi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Ottoman World of Entertainment and Women

  Çalışma Grubu

  Rome, İtalya

 • 2017 IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Türk Kadını Dergisi: Kapak Resimleri ve Kadın İmajı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Günümüz İstanbul’unda İki Yabancı Grup: Pakistanlı ve Suriyeli İllegal Göçmenler

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Osmanlı İstanbul’unda Mekânlar ve İnsanlar: Sümbüllü Han Örneği

  Çalışma Grubu

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 1826 ve Sonrası: Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması ve “Yeniçeriler

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 History of Occupations and Occupations in the Ottoman Empire and Turkey

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 The Shoemakers of Istanbul in the Nineteenth Century: An Overview

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Seyahat ve Kadın

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda İç Pasaport: Mürûr Tezkeresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Mürûr Tezkereleri: 19. Yüzyıl’dan 20. Yüzyıl’a Osmanlı Topraklarında Seyahat Göç ve Asayiş

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Tarih Vakfı Ankara tartışmaları

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 On the Abolition of the Janissaries

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 II. Mahmud Döneminde Esnaf-Yeniçeri İlişkisi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 On Dokuzuncu Yüzyılda İstanbul’da Mürur Tezkeresi Uygulamaları

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2009 19. Yüzyıl İstanbul’unda Mekânlar ve Aktörler

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Public Anxieties in Early Nineteenth Century Istanbul Neighborhoods

  Çalışma Grubu

  Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2008 The Abolition of the Janissaries, 1826: An Analysis

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2007 İstanbul Ayakkabıcıları, 1806-1828

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Commercialization of Entertainment, Politicization of Theatres, 1876-1909

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 Envisioning a Millet (Nation) from Within and Beyond the Empire: Turkey and Alternative Nation Views

  Çalışma Grubu

  New-York, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2004 Narrowed Spaces: Artisans of Ottoman Istanbul, 1808-1839

  Çalışma Grubu

  Halle, Almanya

Ödüller

 • Mayıs 1998 Dean's Honor Roll

  Koç Üniversitesi

 • Aralık 1997 Vehbi Koç Scholarship

  Koç Üniversitesi

 • Mayıs 1997 Dean's Honor Roll

  Koç Üniversitesi

Burslar

 • 2004 - Devam Ediyor Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 2003 - Devam Ediyor History Department Dissertation Year Fellowship

  Üniversite

 • 2003 - Devam Ediyor Graduate School Research Grant

  Üniversite

 • 2003 - Devam Ediyor Kramer Award

  Üniversite

 • 2003 - Devam Ediyor Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 2002 - Devam Ediyor Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 2001 - Devam Ediyor Eğtim bursu

  Üniversite

 • 1998 - Devam Ediyor Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 1997 - Devam Ediyor Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 1996 - Devam Ediyor Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 1995 - Devam Ediyor Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 1994 - Devam Ediyor Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 1993 - Devam Ediyor Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 2005 - 2006 Rosa Colecchio Travel Award for Dissertation Research Enhancement

  Üniversite

 • 2001 - 2006 Eğitim Bursu

  Üniversite

 • 2003 - 2003 Graduate School Travel Grant

  Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 2

Davetli Konuşmalar

 • Mayıs 2015 History of Occupations and Occupations in the Ottoman Empire and Turkey

  Konferans

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2014 Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları/Mürûr Tezkereleri: 19. Yüzyıl’dan 20. Yüzyıl’a Osmanlı Topraklarında Seyahat, Göç ve Asayiş Belgeleri

  Seminer

  Tarih Vakfı , Türkiye

 • Mayıs 2011 New Perspectives on the Late Ottoman Empire: A Conference in Memory of Donald Quataert [1941-2011]

  Konferans

  Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye